Tweede team teruggetrokken

Geen twee teams van De Zeven Pionnen in de SOS-competitie komend seizoen. We hebben te weinig mensen die extern willen spelen. Om die reden heeft het bestuur besloten het tweede team uit de competitie te halen. Jammer natuurlijk, maar ik kan die leden die komend seizoen niet extern willen spelen geen ongelijk geven. Het aantal coronabesmettingen in Nederland is nog steeds erg hoog en zelfs wanneer je volledig gevaccineerd bent, is dat nog geen garantie dat je gevrijwaard bent voor corona.

Wat overblijft is een eerste team met acht spelers. Het wordt nog een hele klus om dat team te bemannen. In ieder geval is het niet waarschijnlijk dat we in de eerste klasse C een rol van betekenis kunnen spelen. Daarvoor is het eerste team waarschijnlijk in een te sterk poule ingedeeld. Maar dat mag geen excuus zijn om toch met plezier tegen andere verenigingen te spelen. De opgave van de spelers volgt later.

 


Corona en de KNSB-regels

Om discussies te voorkomen hieronder het laatste bericht van de Nederlandse schaakbond over de huidige coronamaatregelen. Ik heb begrepen dat op 20 september een update komt van de regering over de landelijke coronarichtlijnen. Een en ander is te vinden op de site van de schaakbond.

 

 

Van de Rijksoverheid mag iedereen in Nederland weer binnen en buiten sporten. Hieronder de actuele regels die daarbij gelden.

Algemene spelregels voor de sport

Iedereen mag weer binnen en buiten sporten. De basismaatregelen moeten de kans op besmettingen voorkomen. Er geldt:

  • Sporten in groepsverband is toegestaan.
  • Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs.
  • Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand houden voor zowel jeugd als personen vanaf 18 jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht, behalve voor jeugd van 12 jaar of jonger.
  • Houdt u verder aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Verder geldt het actuele protocol ‘verantwoord sporten’  Op deze plaats vindt u onze eerdere berichtgeving over schaken en de coronacrisis.

Mag je vragen om een vaccinatiebewijs of negatief testbewijs om op de club te spelen?

Er bestaat op dit moment geen wettelijk kader of jurisprudentie over extra maatregelen binnen de sport. Wetgeving m.b.t. evenementen is niet van toepassing op een normale clubavond van een schaakvereniging. Binnen het verenigingsrecht is het wel mogelijk via de democratische weg (ALV) op basis van een goede onderbouwing, extra afspraken te maken voor een vereniging.

Zo kunnen clubs die zich zorgen maken over de veiligheid van zichzelf en hun leden, met elkaar besluiten om extra maatregelen te nemen, zoals toegang met een vaccinatiebewijs, coronacheck-app, uitslag negatieve test. Een dergelijk besluit moet goedgekeurd worden in een ALV en kan vervolgens uitgevoerd worden. Let daarbij wel op dat deze gegevens niet geregistreerd mogen worden.

Om die reden is de CoronaCheck-app ontwikkeld, die zo min mogelijk persoonsgegevens laat zien. Deze app genereert een QR-code die je weer kunt scannen met een andere app. Hoe dit scannen werkt kun je lezen op de site van de rijksoverheid.

Veel informatie over Corona en Wet op de privacy is te vinden op de site Corona | Autoriteit Persoonsgegevens

Externe competitie spelen

Voor wedstrijden in de externe competitie geldt, conform het beleid van de overheid, dat er geen aanvullende maatregelen gelden (zoals het tonen van een vaccinatiebewijs of een negatief testbewijs). De uitzondering is natuurlijk dat u bij klachten thuis blijft en u laat testen overeenkomstig de regels van de Rijksoverheid.


Osbo-programma 2021 – 2022

Bij leven en welzijn en voldoende vaccinatiegraad spelen we komend seizoen weer in de Osbo-competitie. De indeling en de speeldata zijn (onder voorbehoud) reeds bekend. Over gezamenlijke slotrondes is mij vooralsnog niets bekend, maar het kan zijn dat die geschrapt zijn.

Hieronder het programma voor het eerste team van de Zeven Pionnen. Dat team komt uit in de eerste klasse C:

dinsdag             5 oktober:        ZP1 – Apeldoorn2

maandag (?)     1 november    Apeldoorn1 – ZP1  (dat kan mogelijk woensdag 3 nov. worden)

dinsdag             30 november  ZP1 – Zutphen2

17 januari        Hoogland2 – ZP1

dinsdag             8 februari         ZP1 – PSV/Dodo1

17 maart          ZZS!1 – ZP1

dinsdag             5 april               ZP1 – ESV1

 

Het tweede team kan de borst natmaken. Mijns inziens is het team in een erg sterke poule ingedeeld, met zelfs eerste teams van O en O en Caïssa. ZP2 speelt in poule 2B:

dinsdag             5 oktober        VSG2 – ZP2

dinsdag             8 november   ZP2 – Voorster SC2

vrijdag              3 december    ZSG2 – ZP2

dinsdag            17 januari        ZP2 – CaIssa1

16 februari     Apeldoorn3 – ZP2

dinsdag            21 maart         ZP2 – O en O1

12 april            Twello2 – ZP2


Een nieuw seizoen? We gaan er voor!

Gaan we weer en mag het weer? Vooruit dan maar, we proberen het in ieder geval. En we zien wel als en wanneer het schip opnieuw strandt vanwege corona. Dinsdag 14 september is de eerste schaakbijeenkomst van het seizoen 2021 – 2022 in de Brinkzaal. We beginnen met een snelschaakavond en bedoeling is een week later met een reguliere interne competitie te beginnen. Wanneer alles meezit… etc.

Een eerste begin met snelschaak is vanwege omstandigheden. Rico Douma, onze wedstrijdleider, gaat Wapenveld en onze club verlaten en vertrekt naar Noord-Holland. Jammer voor De Zeven Pionnen, maar gelukkig voor hem. We wensen hem veel geluk, ook met een nieuwe relatie en partner. Zelf zei Rico tijdens de eerste (informele) vergaderbijeenkomst op 7 september, dat hij wedstrijdleider is geweest zonder ooit een wedstrijd geleid te hebben. Tja. Dus het bestuur beraadt zich over een nieuwe leider van de competitie en een nieuw indelingssysteem. Sander Wissink zal in ieder geval contact opnemen met Harry Logtenberg en proberen iets van de geheimen van het indelingsprogramma Sevilla onder de knie te krijgen. Bedoeling is via een laptop de nieuwe indelingen vlak voor begin van de competitieavonden door Sevilla te laten vaststellen. Streven is tevens alle bestuursleden te leren met Sevilla om te gaan, zodat altijd iemand aanwezig is om de paringen te organiseren. Nadere berichten volgen.

Verder… is Dries Elskamp toegetreden tot het bestuur. Intern zal een zetelwisseling plaatsvinden. Bedoeling is dat Dries wederom voorzitter wordt zodat Bartelo Oegema vanwege privéomstandigheden meer vrijheid van handelen heeft.
Het hoe en wat met de SOS-competitie is nog wat onduidelijk. De Zeven Pionnen heeft ingeschreven met twee teams. Tijdens de eerste bijeenkomst is al opgemerkt dat het waarschijnlijk moeilijk zal worden deze twee achttallen te bemannen. Komende weken proberen we van iedereen te weten te komen wie wel en wie geen externe-wedstrijden wil spelen. De indeling van de teams zijn al wel bekend.

Verder… is min of meer besloten dit jaar geen contributie te heffen, maar de kosten eenmalig uit de reserves te dekken. Per slot van rekening heeft het verenigingsseizoen ook bijna een jaar lang stilgelegen en zijn reserves aangelegd vanuit het oogmerk van calamiteiten en bijzondere omstandigheden. Medio januari, ijs en weder dienende, komt dan de volgende oproep voor het betalen van de contributie voor het jaar 2022.

Is het allemaal te optimistisch gedacht? Wie weet, maar we gaan er vanuit dat het verenigingsleven min of meer normaal kan worden voortgezet. Met de nodige beperkingen en regels natuurlijk. Het principe van anderhalve meter afstand blijft zoveel als mogelijk intact, behalve wanneer twee schakers tegenover elkaar zitten. Dat betekent ook: niet gluren bij de buren en andere partijen; wie klachten heeft blijft thuis; en geen handen geven voor en na een partij. Dat zijn basisafspraken waar iedereen zich alsjeblieft aan moet houden.

Tot 14 september, vanaf 19.45 uur. Nieuwe leden zijn welkom. Het liefst volledig gevaccineerd, maar ik heb begrepen dat je dat niet mag vragen.


Helmig van der Vegt erelid De Zeven Pionnen

Het kon natuurlijk niet uitblijven: het afscheid van Helmig van der Vegt (bijna 82 jaar) als wedstrijdleider en als animator en regelaar van vele andere activiteiten binnen en buiten De Zeven Pionnen. In ruil voor de vele verdiensten die op zijn conto komen is hij tijdens de algemene ledenvergadering tot erelid benoemd, met algemene stemmen uiteraard. In verband met corona schaakt hij dit seizoen niet, maar hij blijft lid van de vereniging en we hopen hem volgend jaar gewoon weer terug te zien op de reguliere clubavonden.

Voorzitter Bartelo Oegema van de Eper schaakvereniging sprak op 1 september in de Rabobankzaal van de EGW van een heel bijzonder moment. ,,Een moment die hijzelf gelukkig voor ons en de vereniging, heel lang heeft uitgesteld. Helmig van der Vegt stapt uit het bestuur en draagt zijn taken over. Nu Helmig de leeftijd van 80 jaar heeft gepasseerd, is die stap natuurlijk niet vreemd. Maar het zal wel wennen zijn, heel erg zelfs”, sprak de voorzitter.

,,Met het opsommen van de alle verdiensten van Helmig zijn we nog een hele tijd bezig. Maar vooral is Helmig een bijzonder en heel aimabel mens. Ik kan me niet herinneren dat hij een keer kwaad is geworden. Ook verliespartijen accepteerde hij met een glimlach. ,,Ach, je moet eerst leren verliezen, voordat je kunt winnen’’, placht hij te zeggen, vooral tegen jeugdleden. Nee, winst of verlies, het maakte Helmig niet zoveel uit. Hij was ook liever organisatorisch bezig, dan met het spelletje op zich. Hij heeft aandacht voor iedereen en zeker voor de zieke leden. Hij belt ze en regelt een kaartje.”

,,In de loop van de bijna 40 jaar dat hij lid is van De Zeven Pionnen groeide Helmig uit tot een vraagbaak en een bindende factor. Zijn zoon Hans en dochter Els namen hun vader begin jaren tachtig van de vorige eeuw mee naar de vereniging. Helmig was toen al jarenlang lid van de KNSB en actief als schoolschaakleider voor het voortgezet onderwijs binnen de Osbo. Vanaf 1984 verzorgde hij samen met Hans Busman het jeugdschaak binnen De Zeven Pionnen. Tot begin dit jaar heeft hij het schoolschaaktoernooi voor basisscholen in de gemeente Epe georganiseerd.”

,,We kennen Helmig echter vooral als wedstrijdleider van de onderlinge competitie, het jaarlijkse rapidtoernooi en als arbiter. In 1995 nam hij de indeling van de interne competitie over van Bob Dorpema en Helmig is dat 25 jaar blijven doen. Voorts was Helmig buitenshuis actief als gediplomeerd schaakarbiter en als lid van de commissie van beroep bij de Osbo.”

,,Helmig, als bestuur hebben we gemeend jou de titel van ere-lid te moeten toekennen en ik denk dat iedereen dat voorstel van harte kan ondersteunen. Wanneer iemand die titel heeft verdiend, dan ben jij het wel. Maar Helmig, we hopen je nog jarenlang bij en binnen onze vereniging tegen te komen”, aldus de voorzitter. Een mooie bos bloemen gaat mee naar de woning van Helmig in Epe.

 

De ereledenlijst van De Zeven Pionnen:
G. Veldhuizen (1954)
E.W. van de Burgh (1973)
W. Dortwegt (1985)
A. Nederlof (1992)
H.J. van Dragt (1995)
A. Tichelaar (1995)
H.J. van der Vegt (2020)


Hoe verder? deel 2

Zijn er wel mogelijkheden om de interne competitie van De Zeven Pionnen in september voort te zetten? Kortom, kunnen we nog ‘gewoon’ schaken in een anderhalvemeterafstandsamenleving? Ik vraag me af of dat mogelijk is en of daar nog veel behoefte aan zal zijn. Zelf heb ik gekozen voor een vrijwillig sociaal isolement, al 5 weken lang. Mijn nichtje brengt heel trouw tweemaal in de week mijn boodschappen aan huis. Voor het overige houd ik afstand van mensen, menigten en winkels. Mijn dagelijkse wandeling voert zoveel mogelijk door hele rustige en afgelegen natuurgebieden. Door op de oude voet verder te gaan met schaken betekent eenvoudigweg, totdat een serum beschikbaar is, risico nemen. Stel dat er een verdwaald coronavirusje bij mij toeslaat, dan kon dat wel eens het einde inhouden van Andries op deze aardkloot. Het gebeurt een keer, dat zeker, maar liever niet door corona.

Desondanks, er bestaat naar mijn mening middelen om de kans op besmetting zoveel mogelijk in te perken. We zouden bijvoorbeeld voorlopig voor één seizoen, de Brinkzaal kunnen verruilen voor de veel grotere Jumbozaal. De anderhalve meter is dan beter te waarborgen. Er ontstaan ook veel bredere looproutes (voldoende breed, verwacht ik). Ook zouden we twee tafels tegenover elkaar kunnen zetten, zodat de onderlinge afstand tot je tegenstander eveneens anderhalve meter bedraagt (ook maar net, denk ik). Afspraak zou voorts kunnen zijn dat degene die aan zet is het schaakbord naar zich toe mag trekken en dat de tegenstander iets naar achteren wijkt en in ieder geval de tafel vrij houdt. Bij binnenkomst zou ontsmetten van handen verplicht kunnen worden, evenals bij verlaten van de zaal. Voorkomen wordt dan zoveel mogelijk dat virussen aan borden en stukken blijven kleven. Ook zouden we kunnen afzien van het aanbieden van een consumptie aan tegenstanders. Ieder voor zichzelf, luidt dan het parool. Dat geldt natuurlijk ook voor het opruimen en wegbrengen van glazen. Afspraak zou tevens moeten zijn dat wie twijfelt aan de eigen gezondheid of van huisgenoten, afzegt en wegblijft van de clubavond.

Het zijn zomaar wat ingevingen en ideeën. Wie er nog meer weet of wil reageren… graag. Het zou kunnen betekenen dat we De Zeven Pionnen ook toegankelijk kunnen houden voor 50-plussers. Voor de externe competitie ligt de situatie anders. Vooralsnog heb ik niet veel behoefte om extern te spelen, zeker niet bij uitwedstrijden. Er zouden waarborgen moeten komen en zijn bij collega-verenigingen. Dan maar een seizoen niet en afwachten of volgend jaar een afdoende griep- en anti-virusprik beschikbaar is.

Natuurlijk, september is nog vier maanden (ver) weg. Toch is het naar mijn mening zaak om nu al over het nieuwe seizoen na te denken. Dat corona begin september ineens verdwenen zou zijn, daar gelooft niemand in. We moeten ermee leren leven en ouderen en mensen met een zwakke gezondheid dienen zich in acht te nemen en uitermate voorzichtig te zijn. Een klein moment van onachtzaamheid kan nu eenmaal fataal zijn.

 


Hoe verder?

De SOS-competities 2019-2020 zijn geannuleerd en worden dit seizoen niet meer voortgezet. Dat zal niemand verbazen. Het bestuur van de KNSB besloot al eerder alle lopende competities niet meer uit te spelen. De wedstrijdleiding van SOS nam het besluit in de eerste week van april, na overleg ook tussen de KNSB en de regionale bonden. Een en ander betekent dat in principe geen kampioenen en/of degradanten aan de orde zijn. Bij de indeling van de nieuwe competities 2020 – 2021 kan de positie van een team nog wel van belang zijn. Trekt een team zich terug en zou de opengevallen plaats ingenomen kunnen worden door het team dat op dat moment een klasse lager het hoogst genoteerd staat. De KNSB heeft eenzelfde soort regeling. Tegelijk heeft de SOS-leiding besloten de evaluatie van de SOS-competities niet dit seizoen nog, maar een seizoen uit te stellen. Bij de KNSB moeten verenigingen voor 1 juli de teams voor de nieuwe competitie opgeven. Dat lijkt rijkelijk vroeg gezien alle omstandigheden en onzekerheden. De tijdslimieten voor de SOS-competities zijn mij niet bekend.

Tot zover de officiële mededelingen van de KNSB en de SOS (die overigens op hun internetsites terug te lezen zijn). Hoe wij als vereniging omgaan met de eind- dan wel tussenstanden van de interne competities is mij nog onbekend. Het bestuur zal daarover nog wel vergaderen, evenals de vraag of het al dan niet mogelijk is bijvoorbeeld na 1 juni nog een keer samen te komen. Maar veel belangrijker lijkt mij de vraag hoe het komend seizoen verder moet, dus vanaf september. Veel zal afhangen van de situatie op dat moment (is corona op z’n retour?, zijn er dan wel geneesmiddelen of een serum? contactverboden?, voldoende mondkapjes?, etc.). Aan de orde lijkt me ook de kwestie of leden volgend seizoen nog wel durven te komen en durven te schaken in verenigingsverband, dus tegenover elkaar zittend in de Eper Gemeentewoning, en zo ja onder welke voorwaarden. Ouderen en leden met een niet al te sterkte gezondheid zouden wel eens kunnen twijfelen, zeker nu de gemeenschap in Heerde zwaar door het corona virus is getroffen.

Het zijn vragen en overwegingen die op de zaken en ontwikkelingen vooruit lopen. Die ontwikkelingen kunnen heel snel gaan, zo is afgelopen weken en maanden wel duidelijk geworden. Bovendien, in bijna alle sporten en activiteiten/evenementen is sprake van menselijk contact en interacties. Kunnen wij ons ‘oude en gebruikelijke’ leven voortzetten of moeten we rekening houden met eenzelfde gevleugelde uitspraak als van Joop den Uyl na de oliecrisis van 1973-1974, dat het verenigingsleven van voor corona ‘nooit meer hetzelfde zal zijn’ als daarna?


Corona en de snelle ontwikkelingen

Alle ontwikkelingen en het nieuws rond het coronavirus lijken nauwelijks meer bij te benen. Het lijkt alweer weken geleden dat we de Osbo-wedstrijden cancelden, maar in werkelijkheid is het nog niet eens een week geleden. En… misschien moet het ergste nog komen. In begin me af te vragen of we komende maanden nog wel in competitieverband kunnen schaken, dus ‘lijf aan lijf gevechten’ in de Eper Gemeentewoning kunnen houden. De resterende Osbo-wedstrijden zouden ook wel eens een heel moeilijk verhaal kunnen worden. Afwachten maar.

Wie met vragen zit of zich dagelijks op de hoogte wil stellen: de NOC*NSF heeft een pagina aangemaakt met veel gestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen voor de sport. Deze pagina is te vinden via bijgevoegde link: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen.  Het gaat om algemene vragen, vragen voor clubs, voor sporters en voor bonden. De pagina zal dagelijks worden geactualiseerd. Het is een algemeen overzicht voor de gehele sport, dus sommige vragen zullen relevanter zijn voor het schaken dan andere vragen.

Omdat het clubschaak vrijwel geheel stil ligt is de Nederlandse Schaakbond gestart met digitale vormen van schaken en toernooien. Ook Schaakstad Apeldoorn overweegt digitale schaakvormen in te stellen. Bij de KNSB kan dat via: het online platform chess.com met een dagelijks een snelschaaktoernooi (https://www.schaken.nl/nieuws/dagelijks-toernooi-op-chesscom).

‘Als u met uw vereniging op chess.com een toernooi ter vervanging van de interne competitie voor uw clubleden wilt gaan spelen dan kunnen wij daarbij assisteren door een club op te richten. Iemand van uw club geven we daarna de rechten de om clubgenoten toe te laten tot de online club. Deze functionaris kan daarna zelfstandig toernooien starten, leden toelaten (of verwijderen)’, laat de KNSB in een mailing weten. Ik zelf ben niet actief op digitale schaakkanalen, maar ook binnen onze eigen vereniging zijn leden die wel digitaal actief zijn. Misschien kunnen zij iets op touw zetten wanneer daar behoefte aan is. Voorts, ik zou ook graag op de hoogte willen blijven van de gezondheidstoestand van de leden. Misschien zou iemand van het bestuur als contactpersoon kunnen fungeren en wanneer daar geen bezwaar tegen is van betrokkenen, per slot van rekening zijn dit wel erg privacygevoelige zaken, daar via deze site melding van kunnen maken.

In ieder geval wens ik iedereen veel sterkte en wijsheid in deze rare en moeilijke tijden.

 


Wedstrijden naar april of mei

De wedstrijdleiding van de SOS-competitie heeft inmiddels gereageerd op de situatie, gisteravond al. Dat is vrij snel en adequaat. Via: https://www.soscompetitie.nl/nieuws/consequenties-corona-beleid-overheid-voor-de-competitie/
is te lezen hoe de SOS-wedstrijdleiding met een en ander omgaat: toernooien worden afgelast en competitiewedstrijden mogen doorgaan, maar mogen in overleg ook uitgesteld worden naar april/mei. Met de teamleider van ZZS!1 is inmiddels afgesproken dat we de situatie over enkele weken opnieuw beoordelen en dan kijken hoe de ontwikkelingen zijn. Duidelijk is dat de gezamenlijke slotronde in Putten op 3 april in gedrang komt. Wanneer die ronde al zou doorgaan dan wil je toch graag de wedstrijd tegen ZZS!1 gespeeld hebben, ook om competitievervalsing tegen te gaan. Even afwachten maar. Dat zal waarschijnlijk ook gelden voor het tweede team. Maar het tweede team is na de uitwedstrijd in de zesde ronde tegen Schaakstad5 jeugd uitgespeeld en neemt niet deel aan de gezamenlijke slotronde in Apeldoorn.

Uitslagen ladder ronde 18

wit zwart uitslag
P. Overbeek L.G.J. de Ruijter 0 – 1
D.A. van der Maarel D. Elskamp 1/2 – 1/2
B. Oegema S. Wissink 0 – 1
H. Tessemaker H. Abels 0 – 1
K. Fiks E. Bastiaannet 1 – 0
H. Schutte B. van der Wee 1/2 – 1/2
R. den Uyl R. Douma 1 – 0
D. Hovannesian H. Logtenberg 0 – 1
J.P.  Busman J. Flierman 0 – 1
A. van Dijk B. Kasteel 1 – 0