Uitslagen ladder ronde 17

13-3-2018
wit zwart uitslag
H.P. de Goede D. Elskamp 0 – 1
H. Abels D.A. van der Maarel 1 – 0
B. Oegema R. den Uyl 1 – 0
M. Wind E. Bastiaannet 0,5 – 0,5
H. Tessemaker H. Schutte 0 – 1
Z. Ugljanin R. Schuring 0,5 – 0,5
H.J. van der Vegt R. Douma 1 – 0
J. Flierman H. Logtenberg 0 – 1
J.P. Busman R. Lentelink 1 – 0

Stand ladder na ronde 17

13-3-2018
rang naam punten
1 D. Elskamp 444
2 H. Abels 409
3 S. Wissink 375
4 B. Oegema 315
5 H. de Goede 283
6 B. van der Wee 281
7 E. Bastiaannet 272
8 D.A. van der Maarel 269
9 M. Wind 249
10 R. den Uyl 248
11 P. Overbeek 239
12 H. Schutte 238
13 B. Plooy 220
17 H. Tessemaker 200
14 H.J. van der Vegt 205
15 R. Schuring 203
16 Z. Ugljanin 201
18 H. Logtenberg 195
19 J. Ph. van Garderen 171
20 D. Koopmans 168
21 R. Douma 161
22 J. Flierman 151
23 M.N. Rodewijk 136
24 J.G. van der Most 130
25 B. Kasteel 115
26 H. Busman 105
27 A. van Dijk 75
28 B. Lentelink 45

Uitslagen ladder ronde 16

27-2-2018
wit zwart uitslag
D. Elskamp D.A. van der Maarel 1/2 – 1/2
H. Abels H.P. de Goede 1/2 – 1/2
B. Oegema B. van der Wee 0 – 1
R. den Uyl H. Schutte 1 – 0
B. Plooy P. Overbeek 1/2 – 1/2
H. Tessemaker R. Schuring 1/2 – 1/2
H. Logtenberg H.J. van der Vegt 1/2 – 1/2
R. Douma J. Ph. van Garderen 1/2 – 1/2
M. Rodewijk J. Flierman 0 – 1
J.P. Busman J.G. van der Most 1/2 – 1/2
B. Kasteel R. Lentelink 1 – 0

Stand ladder na ronde 16

27-2-2018
rang naam punten
1 D. Elskamp 410
2 H. Abels 379
3 S. Wissink 367
4 B. Oegema 289
5 H. de Goede 275
6 B. van der Wee 273
7 D.A. van der Maarel 271
8 E. Bastiaannet 253
9 R. den Uyl 247
10 M. Wind 230
11 P. Overbeek 224
12 H. Schutte 215
13 B. Plooy 208
14 H. Tessemaker 201
15 R. Schuring 191
16 Z. Ugljanin 188
17 H.J. van der Vegt 187
18 H. Logtenberg 175
19 J. Ph. van Garderen 163
20 D. Koopmans 162
21 R. Douma 158
22 J. Flierman 150
23 M.N. Rodewijk 129
24 J.G. van der Most 121
25 B. Kasteel 110
26 H. Busman 93
27 A. van Dijk 71
28 B. Lentelink 45

Uitslagen ladder ronde 15

20-2-2018
wit zwart uitslag
D. Elskamp B. Oegema 0,5 – 0,5
H. Abels E. Bastiaannet 1 – 0
D.A. van der Maarel H. Schutte 1 – 0
P. Overbeek B. van der Wee 0 – 1
H. Tessemaker R. den Uyl 0 – 1
R. Douma H.J. van der Vegt 0,5 – 0,5
J.G. van der Most J. Flierman 0 – 1
B. Kasteel J.P. Busman 1 – 0
R. Lentelink A. van Dijk 0 – 1

Stand ladder na ronde 15

20-2-2018
rang naam punten
1 D. Elskamp 395
2 S. Wissink 362
3 H. Abels 363
4 B. Oegema 295
5 E. Bastiaannet 244
6 H. de Goede 250
7 H. Schutte 217
8 D.A. van der Maarel 251
9 P. Overbeek 215
10 M. Wind 222
11 B. van der Wee 234
12 R. den Uyl 218
13 H. Tessemaker 187
14 B. Plooy 192
15 R. Schuring 180
16 Z. Ugljanin 183
17 H. Logtenberg 165
18 H.J. van der Vegt 176
19 D. Koopmans 156
20 J. Ph. van Garderen 152
21 R. Douma 145
22 M.N. Rodewijk 130
23 J. Flierman 134
24 J.G. van der Most 114
25 H. Busman 85
26 B. Kasteel 97
27 A. van Dijk 67
28 B. Lentelink 45

Uitslagen ladder ronde 14

6-2-2018
wit zwart uitslag
D. Elskamp H. Abels 1 – 0
E. Bastiaannet B. Oegema 0 – 1
B. van der Wee D.A. van der Maarel 1 – 0
R. den Uyl B. Plooy 0,5 – 0,5
H. Logtenberg H. Tessemaker 0 – 1
Z. Ugljanin M. Rodewijk 1 – 0
J.G. van der Most R. Douma 0 – 1
R. Lentelink H.J. van der Vegt 0 – 1
J. Flierman J.P. Busman 0,5 – 0,5
A. van Dijk B. Kasteel 0 – 1

Stand ladder na ronde 14

6-2-2018
rang naam punten
1 D. Elskamp 377
3 S. Wissink 340
2 H. Abels 332
5 B. Oegema 273
4 E. Bastiaannet 247
6 H. de Goede 240
8 H. Schutte 219
7 D.A. van der Maarel 218
9 P. Overbeek 211
10 M. Wind 209
11 B. van der Wee 208
12 R. den Uyl 191
16 H. Tessemaker 187
13 B. Plooy 182
15 R. Schuring 171
18 Z. Ugljanin 167
14 H. Logtenberg 165
17 H.J. van der Vegt 164
19 D. Koopmans 150
20 J. Ph. van Garderen 144
22 R. Douma 134
21 M.N. Rodewijk 124
24 J. Flierman 118
23 J.G. van der Most 113
25 H. Busman 86
26 B. Kasteel 86
27 A. van Dijk 56
28 B. Lentelink 45

Uitslagen ladder ronde 13

9-1-2018
wit zwart uitslag
M. Wind D. Elskamp 0 – 1
H. Abels B. Oegema 1 – 0
H. Schutte P. Overbeek 1/2 – 1/2
R. den Uyl D.A. van der Maarel 0 – 1
B. van der Wee H. Logtenberg 1 – 0
H. Tessemaker B. Plooy 1/2 – 1/2
J. Ph. van Garderen R. Schuring 0 – 1
M. Rodewijk D. Koopmans 0 – 1
R. Douma J. Flierman 1/2 – 1/2
J.G. van der Most B. Kasteel 1 – 0
A. van Dijk J.P. Busman 0 – 1

Stand ladder na ronde 13

9-1-2018
rang naam punten
1 D. Elskamp 345
2 H. Abels 334
3 S. Wissink 333
4 E. Bastiaannet 250
5 B. Oegema 237
6 H. de Goede 226
7 D.A. van der Maarel 213
8 H. Schutte 207
9 P. Overbeek 206
10 M. Wind 196
11 B. van der Wee 179
12 R. den Uyl 175
13 B. Plooy 168
14 H. Logtenberg 167
15 R. Schuring 161
16 H. Tessemaker 159
17 H.J. van der Vegt 154
18 Z. Ugljanin 145
19 D. Koopmans 142
20 J. Ph. van Garderen 131
21 M.N. Rodewijk 126
22 R. Douma 120
23 J.G. van der Most 112
24 J. Flierman 109
25 H. Busman 77
26 B. Kasteel 72
27 A. van Dijk 55