Corona en de KNSB-regels

Om discussies te voorkomen hieronder het laatste bericht van de Nederlandse schaakbond over de huidige coronamaatregelen. Ik heb begrepen dat op 20 september een update komt van de regering over de landelijke coronarichtlijnen. Een en ander is te vinden op de site van de schaakbond.

 

 

Van de Rijksoverheid mag iedereen in Nederland weer binnen en buiten sporten. Hieronder de actuele regels die daarbij gelden.

Algemene spelregels voor de sport

Iedereen mag weer binnen en buiten sporten. De basismaatregelen moeten de kans op besmettingen voorkomen. Er geldt:

  • Sporten in groepsverband is toegestaan.
  • Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs.
  • Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand houden voor zowel jeugd als personen vanaf 18 jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht, behalve voor jeugd van 12 jaar of jonger.
  • Houdt u verder aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Verder geldt het actuele protocol ‘verantwoord sporten’  Op deze plaats vindt u onze eerdere berichtgeving over schaken en de coronacrisis.

Mag je vragen om een vaccinatiebewijs of negatief testbewijs om op de club te spelen?

Er bestaat op dit moment geen wettelijk kader of jurisprudentie over extra maatregelen binnen de sport. Wetgeving m.b.t. evenementen is niet van toepassing op een normale clubavond van een schaakvereniging. Binnen het verenigingsrecht is het wel mogelijk via de democratische weg (ALV) op basis van een goede onderbouwing, extra afspraken te maken voor een vereniging.

Zo kunnen clubs die zich zorgen maken over de veiligheid van zichzelf en hun leden, met elkaar besluiten om extra maatregelen te nemen, zoals toegang met een vaccinatiebewijs, coronacheck-app, uitslag negatieve test. Een dergelijk besluit moet goedgekeurd worden in een ALV en kan vervolgens uitgevoerd worden. Let daarbij wel op dat deze gegevens niet geregistreerd mogen worden.

Om die reden is de CoronaCheck-app ontwikkeld, die zo min mogelijk persoonsgegevens laat zien. Deze app genereert een QR-code die je weer kunt scannen met een andere app. Hoe dit scannen werkt kun je lezen op de site van de rijksoverheid.

Veel informatie over Corona en Wet op de privacy is te vinden op de site Corona | Autoriteit Persoonsgegevens

Externe competitie spelen

Voor wedstrijden in de externe competitie geldt, conform het beleid van de overheid, dat er geen aanvullende maatregelen gelden (zoals het tonen van een vaccinatiebewijs of een negatief testbewijs). De uitzondering is natuurlijk dat u bij klachten thuis blijft en u laat testen overeenkomstig de regels van de Rijksoverheid.


Een nieuw seizoen? We gaan er voor!

Gaan we weer en mag het weer? Vooruit dan maar, we proberen het in ieder geval. En we zien wel als en wanneer het schip opnieuw strandt vanwege corona. Dinsdag 14 september is de eerste schaakbijeenkomst van het seizoen 2021 – 2022 in de Brinkzaal. We beginnen met een snelschaakavond en bedoeling is een week later met een reguliere interne competitie te beginnen. Wanneer alles meezit… etc.

Een eerste begin met snelschaak is vanwege omstandigheden. Rico Douma, onze wedstrijdleider, gaat Wapenveld en onze club verlaten en vertrekt naar Noord-Holland. Jammer voor De Zeven Pionnen, maar gelukkig voor hem. We wensen hem veel geluk, ook met een nieuwe relatie en partner. Zelf zei Rico tijdens de eerste (informele) vergaderbijeenkomst op 7 september, dat hij wedstrijdleider is geweest zonder ooit een wedstrijd geleid te hebben. Tja. Dus het bestuur beraadt zich over een nieuwe leider van de competitie en een nieuw indelingssysteem. Sander Wissink zal in ieder geval contact opnemen met Harry Logtenberg en proberen iets van de geheimen van het indelingsprogramma Sevilla onder de knie te krijgen. Bedoeling is via een laptop de nieuwe indelingen vlak voor begin van de competitieavonden door Sevilla te laten vaststellen. Streven is tevens alle bestuursleden te leren met Sevilla om te gaan, zodat altijd iemand aanwezig is om de paringen te organiseren. Nadere berichten volgen.

Verder… is Dries Elskamp toegetreden tot het bestuur. Intern zal een zetelwisseling plaatsvinden. Bedoeling is dat Dries wederom voorzitter wordt zodat Bartelo Oegema vanwege privéomstandigheden meer vrijheid van handelen heeft.
Het hoe en wat met de SOS-competitie is nog wat onduidelijk. De Zeven Pionnen heeft ingeschreven met twee teams. Tijdens de eerste bijeenkomst is al opgemerkt dat het waarschijnlijk moeilijk zal worden deze twee achttallen te bemannen. Komende weken proberen we van iedereen te weten te komen wie wel en wie geen externe-wedstrijden wil spelen. De indeling van de teams zijn al wel bekend.

Verder… is min of meer besloten dit jaar geen contributie te heffen, maar de kosten eenmalig uit de reserves te dekken. Per slot van rekening heeft het verenigingsseizoen ook bijna een jaar lang stilgelegen en zijn reserves aangelegd vanuit het oogmerk van calamiteiten en bijzondere omstandigheden. Medio januari, ijs en weder dienende, komt dan de volgende oproep voor het betalen van de contributie voor het jaar 2022.

Is het allemaal te optimistisch gedacht? Wie weet, maar we gaan er vanuit dat het verenigingsleven min of meer normaal kan worden voortgezet. Met de nodige beperkingen en regels natuurlijk. Het principe van anderhalve meter afstand blijft zoveel als mogelijk intact, behalve wanneer twee schakers tegenover elkaar zitten. Dat betekent ook: niet gluren bij de buren en andere partijen; wie klachten heeft blijft thuis; en geen handen geven voor en na een partij. Dat zijn basisafspraken waar iedereen zich alsjeblieft aan moet houden.

Tot 14 september, vanaf 19.45 uur. Nieuwe leden zijn welkom. Het liefst volledig gevaccineerd, maar ik heb begrepen dat je dat niet mag vragen.


Hoe verder? deel 2

Zijn er wel mogelijkheden om de interne competitie van De Zeven Pionnen in september voort te zetten? Kortom, kunnen we nog ‘gewoon’ schaken in een anderhalvemeterafstandsamenleving? Ik vraag me af of dat mogelijk is en of daar nog veel behoefte aan zal zijn. Zelf heb ik gekozen voor een vrijwillig sociaal isolement, al 5 weken lang. Mijn nichtje brengt heel trouw tweemaal in de week mijn boodschappen aan huis. Voor het overige houd ik afstand van mensen, menigten en winkels. Mijn dagelijkse wandeling voert zoveel mogelijk door hele rustige en afgelegen natuurgebieden. Door op de oude voet verder te gaan met schaken betekent eenvoudigweg, totdat een serum beschikbaar is, risico nemen. Stel dat er een verdwaald coronavirusje bij mij toeslaat, dan kon dat wel eens het einde inhouden van Andries op deze aardkloot. Het gebeurt een keer, dat zeker, maar liever niet door corona.

Desondanks, er bestaat naar mijn mening middelen om de kans op besmetting zoveel mogelijk in te perken. We zouden bijvoorbeeld voorlopig voor één seizoen, de Brinkzaal kunnen verruilen voor de veel grotere Jumbozaal. De anderhalve meter is dan beter te waarborgen. Er ontstaan ook veel bredere looproutes (voldoende breed, verwacht ik). Ook zouden we twee tafels tegenover elkaar kunnen zetten, zodat de onderlinge afstand tot je tegenstander eveneens anderhalve meter bedraagt (ook maar net, denk ik). Afspraak zou voorts kunnen zijn dat degene die aan zet is het schaakbord naar zich toe mag trekken en dat de tegenstander iets naar achteren wijkt en in ieder geval de tafel vrij houdt. Bij binnenkomst zou ontsmetten van handen verplicht kunnen worden, evenals bij verlaten van de zaal. Voorkomen wordt dan zoveel mogelijk dat virussen aan borden en stukken blijven kleven. Ook zouden we kunnen afzien van het aanbieden van een consumptie aan tegenstanders. Ieder voor zichzelf, luidt dan het parool. Dat geldt natuurlijk ook voor het opruimen en wegbrengen van glazen. Afspraak zou tevens moeten zijn dat wie twijfelt aan de eigen gezondheid of van huisgenoten, afzegt en wegblijft van de clubavond.

Het zijn zomaar wat ingevingen en ideeën. Wie er nog meer weet of wil reageren… graag. Het zou kunnen betekenen dat we De Zeven Pionnen ook toegankelijk kunnen houden voor 50-plussers. Voor de externe competitie ligt de situatie anders. Vooralsnog heb ik niet veel behoefte om extern te spelen, zeker niet bij uitwedstrijden. Er zouden waarborgen moeten komen en zijn bij collega-verenigingen. Dan maar een seizoen niet en afwachten of volgend jaar een afdoende griep- en anti-virusprik beschikbaar is.

Natuurlijk, september is nog vier maanden (ver) weg. Toch is het naar mijn mening zaak om nu al over het nieuwe seizoen na te denken. Dat corona begin september ineens verdwenen zou zijn, daar gelooft niemand in. We moeten ermee leren leven en ouderen en mensen met een zwakke gezondheid dienen zich in acht te nemen en uitermate voorzichtig te zijn. Een klein moment van onachtzaamheid kan nu eenmaal fataal zijn.

 


Corona en de snelle ontwikkelingen

Alle ontwikkelingen en het nieuws rond het coronavirus lijken nauwelijks meer bij te benen. Het lijkt alweer weken geleden dat we de Osbo-wedstrijden cancelden, maar in werkelijkheid is het nog niet eens een week geleden. En… misschien moet het ergste nog komen. In begin me af te vragen of we komende maanden nog wel in competitieverband kunnen schaken, dus ‘lijf aan lijf gevechten’ in de Eper Gemeentewoning kunnen houden. De resterende Osbo-wedstrijden zouden ook wel eens een heel moeilijk verhaal kunnen worden. Afwachten maar.

Wie met vragen zit of zich dagelijks op de hoogte wil stellen: de NOC*NSF heeft een pagina aangemaakt met veel gestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen voor de sport. Deze pagina is te vinden via bijgevoegde link: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen.  Het gaat om algemene vragen, vragen voor clubs, voor sporters en voor bonden. De pagina zal dagelijks worden geactualiseerd. Het is een algemeen overzicht voor de gehele sport, dus sommige vragen zullen relevanter zijn voor het schaken dan andere vragen.

Omdat het clubschaak vrijwel geheel stil ligt is de Nederlandse Schaakbond gestart met digitale vormen van schaken en toernooien. Ook Schaakstad Apeldoorn overweegt digitale schaakvormen in te stellen. Bij de KNSB kan dat via: het online platform chess.com met een dagelijks een snelschaaktoernooi (https://www.schaken.nl/nieuws/dagelijks-toernooi-op-chesscom).

‘Als u met uw vereniging op chess.com een toernooi ter vervanging van de interne competitie voor uw clubleden wilt gaan spelen dan kunnen wij daarbij assisteren door een club op te richten. Iemand van uw club geven we daarna de rechten de om clubgenoten toe te laten tot de online club. Deze functionaris kan daarna zelfstandig toernooien starten, leden toelaten (of verwijderen)’, laat de KNSB in een mailing weten. Ik zelf ben niet actief op digitale schaakkanalen, maar ook binnen onze eigen vereniging zijn leden die wel digitaal actief zijn. Misschien kunnen zij iets op touw zetten wanneer daar behoefte aan is. Voorts, ik zou ook graag op de hoogte willen blijven van de gezondheidstoestand van de leden. Misschien zou iemand van het bestuur als contactpersoon kunnen fungeren en wanneer daar geen bezwaar tegen is van betrokkenen, per slot van rekening zijn dit wel erg privacygevoelige zaken, daar via deze site melding van kunnen maken.

In ieder geval wens ik iedereen veel sterkte en wijsheid in deze rare en moeilijke tijden.

 


Uitslagen ladder ronde 18

wit zwart uitslag
P. Overbeek L.G.J. de Ruijter 0 – 1
D.A. van der Maarel D. Elskamp 1/2 – 1/2
B. Oegema S. Wissink 0 – 1
H. Tessemaker H. Abels 0 – 1
K. Fiks E. Bastiaannet 1 – 0
H. Schutte B. van der Wee 1/2 – 1/2
R. den Uyl R. Douma 1 – 0
D. Hovannesian H. Logtenberg 0 – 1
J.P.  Busman J. Flierman 0 – 1
A. van Dijk B. Kasteel 1 – 0

Stand ladder na ronde 18

rang naam punten
1 L.G.J. de Ruijter 658
2 D.A.. van der Maarel 426
3 S. Wissink 423
4 D. Elskamp 418
5 H. Abels 339
6 B. Plooy 323
7 B. Oegema 313
Z. Ugljanin 313
9 H. Tessemaker 307
10 P. Overbeek 304
11 R. Schuring 298
12 E. Bastiaannet 295
13 H. de Goede 283
14 H. Schutte 280
15 B. van der Wee 268
16 H. Logtenberg 252
17 R. den Uyl 251
18 R. Douma 247
19 H.J. van der Vegt 226
20 J. Flierman 217
21 J. van Garderen 213
22 D. Hovannesian 189
23 B. Kasteel 175
24 M.N. Rodewijk 166
25 H. Busman 163
26 K. Fiks 149
27 A. van Dijk 106
28 F. Turkmani 99
29 B. Lentelink 80
30 J.G. van der Most 49

Uitslagen ladder ronde 17

wit zwart uitslag
L.G.J. de Ruijter B. Oegema 1 – 0
H. Tessemaker D. Elskamp 0 – 1
P. Overbeek H. Abels 1/2 – 1/2
E. Bastiaannet J.P.  Busman 1 – 0
R. Schuring H. Schutte 1/2 – 1/2
R. den Uyl B. van der Wee 0 – 1
H.J. van der Vegt R. Douma 1/2 – 1/2
B. Kasteel J. Flierman 0 – 1
K. Fiks A. van Dijk 1 – 0
H. Logtenberg M. Rodewijk 1 – 0

Stand ladder na ronde 17

rang naam punten
1 L.G.J. de Ruijter 622
2 D.A.. van der Maarel 402
3 D. Elskamp 398
4 S. Wissink 382
5 B. Oegema 312
B. Plooy 312
7 H. Tessemaker 307
8 H. Abels 303
9 P. Overbeek 302
10 Z. Ugljanin 297
11 E. Bastiaannet 294
12 R. Schuring 286
13 H. de Goede 274
14 H. Schutte 267
15 B. van der Wee 247
16 R. Douma 246
17 R. den Uyl 228
18 H. Logtenberg 227
19 H.J. van der Vegt 212
20 J. van Garderen 209
21 J. Flierman 194
22 D. Hovannesian 193
23 B. Kasteel 180
24 H. Busman 163
25 M.N. Rodewijk 159
26 K. Fiks 113
27 F. Turkmani 100
28 A. van Dijk 85
29 B. Lentelink 81
30 J.G. van der Most 49

UItslagen ladder ronde 16

wit zwart uitslag
L.G.J. de Ruijter H. Tessemaker 1 – 0
B. Oegema D. Elskamp 1/2 – 1/2
S. Wissink P. Overbeek 1 – 0
Z. Ugljanin H. Abels 1 – 0
H. Schutte H.P. de Goede 0 – 1
E. Bastiaannet H. Logtenberg 1 – 0
J. Flierman R. Douma 0 – 1
B. van der Wee J. Ph. van Garderen 1 – 0
B. Lentelink H.J. van der Vegt 0 – 1
K. Fiks J.P.  Busman 1/2 – 1/2
M. Rodewijk A. van Dijk 1 – 0

Stand ladder na ronde 16

rang naam punten
1 L.G.J. de Ruijter 584
2 D.A.. van der Maarel 372
3 S. Wissink 371
4 D. Elskamp 361
5 B. Oegema 312
6 H. Tessemaker 309
7 B. Plooy 292
8 P. Overbeek 285
9 H. Abels 284
10 Z. Ugljanin 280
11 E. Bastiaannet 278
12 R. Schuring 273
13 H. de Goede 255
14 H. Schutte 249
15 R. Douma 234
16 R. den Uyl 227
17 B. van der Wee 218
18 H. Logtenberg 217
19 J. van Garderen 199
20 H.J. van der Vegt 193
21 D. Hovannesian 186
22 B. Kasteel 178
23 J. Flierman 173
24 H. Busman 163
25 M.N. Rodewijk 161
26 F. Turkmani 102
27 K. Fiks 94
28 A. van Dijk 84
29 B. Lentelink 77
30 J.G. van der Most 49