Helmig van der Vegt erelid De Zeven Pionnen

Het kon natuurlijk niet uitblijven: het afscheid van Helmig van der Vegt (bijna 82 jaar) als wedstrijdleider en als animator en regelaar van vele andere activiteiten binnen en buiten De Zeven Pionnen. In ruil voor de vele verdiensten die op zijn conto komen is hij tijdens de algemene ledenvergadering tot erelid benoemd, met algemene stemmen uiteraard. In verband met corona schaakt hij dit seizoen niet, maar hij blijft lid van de vereniging en we hopen hem volgend jaar gewoon weer terug te zien op de reguliere clubavonden.

Voorzitter Bartelo Oegema van de Eper schaakvereniging sprak op 1 september in de Rabobankzaal van de EGW van een heel bijzonder moment. ,,Een moment die hijzelf gelukkig voor ons en de vereniging, heel lang heeft uitgesteld. Helmig van der Vegt stapt uit het bestuur en draagt zijn taken over. Nu Helmig de leeftijd van 80 jaar heeft gepasseerd, is die stap natuurlijk niet vreemd. Maar het zal wel wennen zijn, heel erg zelfs”, sprak de voorzitter.

,,Met het opsommen van de alle verdiensten van Helmig zijn we nog een hele tijd bezig. Maar vooral is Helmig een bijzonder en heel aimabel mens. Ik kan me niet herinneren dat hij een keer kwaad is geworden. Ook verliespartijen accepteerde hij met een glimlach. ,,Ach, je moet eerst leren verliezen, voordat je kunt winnen’’, placht hij te zeggen, vooral tegen jeugdleden. Nee, winst of verlies, het maakte Helmig niet zoveel uit. Hij was ook liever organisatorisch bezig, dan met het spelletje op zich. Hij heeft aandacht voor iedereen en zeker voor de zieke leden. Hij belt ze en regelt een kaartje.”

,,In de loop van de bijna 40 jaar dat hij lid is van De Zeven Pionnen groeide Helmig uit tot een vraagbaak en een bindende factor. Zijn zoon Hans en dochter Els namen hun vader begin jaren tachtig van de vorige eeuw mee naar de vereniging. Helmig was toen al jarenlang lid van de KNSB en actief als schoolschaakleider voor het voortgezet onderwijs binnen de Osbo. Vanaf 1984 verzorgde hij samen met Hans Busman het jeugdschaak binnen De Zeven Pionnen. Tot begin dit jaar heeft hij het schoolschaaktoernooi voor basisscholen in de gemeente Epe georganiseerd.”

,,We kennen Helmig echter vooral als wedstrijdleider van de onderlinge competitie, het jaarlijkse rapidtoernooi en als arbiter. In 1995 nam hij de indeling van de interne competitie over van Bob Dorpema en Helmig is dat 25 jaar blijven doen. Voorts was Helmig buitenshuis actief als gediplomeerd schaakarbiter en als lid van de commissie van beroep bij de Osbo.”

,,Helmig, als bestuur hebben we gemeend jou de titel van ere-lid te moeten toekennen en ik denk dat iedereen dat voorstel van harte kan ondersteunen. Wanneer iemand die titel heeft verdiend, dan ben jij het wel. Maar Helmig, we hopen je nog jarenlang bij en binnen onze vereniging tegen te komen”, aldus de voorzitter. Een mooie bos bloemen gaat mee naar de woning van Helmig in Epe.

 

De ereledenlijst van De Zeven Pionnen:
G. Veldhuizen (1954)
E.W. van de Burgh (1973)
W. Dortwegt (1985)
A. Nederlof (1992)
H.J. van Dragt (1995)
A. Tichelaar (1995)
H.J. van der Vegt (2020)


Hoe verder? deel 2

Zijn er wel mogelijkheden om de interne competitie van De Zeven Pionnen in september voort te zetten? Kortom, kunnen we nog ‘gewoon’ schaken in een anderhalvemeterafstandsamenleving? Ik vraag me af of dat mogelijk is en of daar nog veel behoefte aan zal zijn. Zelf heb ik gekozen voor een vrijwillig sociaal isolement, al 5 weken lang. Mijn nichtje brengt heel trouw tweemaal in de week mijn boodschappen aan huis. Voor het overige houd ik afstand van mensen, menigten en winkels. Mijn dagelijkse wandeling voert zoveel mogelijk door hele rustige en afgelegen natuurgebieden. Door op de oude voet verder te gaan met schaken betekent eenvoudigweg, totdat een serum beschikbaar is, risico nemen. Stel dat er een verdwaald coronavirusje bij mij toeslaat, dan kon dat wel eens het einde inhouden van Andries op deze aardkloot. Het gebeurt een keer, dat zeker, maar liever niet door corona.

Desondanks, er bestaat naar mijn mening middelen om de kans op besmetting zoveel mogelijk in te perken. We zouden bijvoorbeeld voorlopig voor één seizoen, de Brinkzaal kunnen verruilen voor de veel grotere Jumbozaal. De anderhalve meter is dan beter te waarborgen. Er ontstaan ook veel bredere looproutes (voldoende breed, verwacht ik). Ook zouden we twee tafels tegenover elkaar kunnen zetten, zodat de onderlinge afstand tot je tegenstander eveneens anderhalve meter bedraagt (ook maar net, denk ik). Afspraak zou voorts kunnen zijn dat degene die aan zet is het schaakbord naar zich toe mag trekken en dat de tegenstander iets naar achteren wijkt en in ieder geval de tafel vrij houdt. Bij binnenkomst zou ontsmetten van handen verplicht kunnen worden, evenals bij verlaten van de zaal. Voorkomen wordt dan zoveel mogelijk dat virussen aan borden en stukken blijven kleven. Ook zouden we kunnen afzien van het aanbieden van een consumptie aan tegenstanders. Ieder voor zichzelf, luidt dan het parool. Dat geldt natuurlijk ook voor het opruimen en wegbrengen van glazen. Afspraak zou tevens moeten zijn dat wie twijfelt aan de eigen gezondheid of van huisgenoten, afzegt en wegblijft van de clubavond.

Het zijn zomaar wat ingevingen en ideeën. Wie er nog meer weet of wil reageren… graag. Het zou kunnen betekenen dat we De Zeven Pionnen ook toegankelijk kunnen houden voor 50-plussers. Voor de externe competitie ligt de situatie anders. Vooralsnog heb ik niet veel behoefte om extern te spelen, zeker niet bij uitwedstrijden. Er zouden waarborgen moeten komen en zijn bij collega-verenigingen. Dan maar een seizoen niet en afwachten of volgend jaar een afdoende griep- en anti-virusprik beschikbaar is.

Natuurlijk, september is nog vier maanden (ver) weg. Toch is het naar mijn mening zaak om nu al over het nieuwe seizoen na te denken. Dat corona begin september ineens verdwenen zou zijn, daar gelooft niemand in. We moeten ermee leren leven en ouderen en mensen met een zwakke gezondheid dienen zich in acht te nemen en uitermate voorzichtig te zijn. Een klein moment van onachtzaamheid kan nu eenmaal fataal zijn.

 


Hoe verder?

De SOS-competities 2019-2020 zijn geannuleerd en worden dit seizoen niet meer voortgezet. Dat zal niemand verbazen. Het bestuur van de KNSB besloot al eerder alle lopende competities niet meer uit te spelen. De wedstrijdleiding van SOS nam het besluit in de eerste week van april, na overleg ook tussen de KNSB en de regionale bonden. Een en ander betekent dat in principe geen kampioenen en/of degradanten aan de orde zijn. Bij de indeling van de nieuwe competities 2020 – 2021 kan de positie van een team nog wel van belang zijn. Trekt een team zich terug en zou de opengevallen plaats ingenomen kunnen worden door het team dat op dat moment een klasse lager het hoogst genoteerd staat. De KNSB heeft eenzelfde soort regeling. Tegelijk heeft de SOS-leiding besloten de evaluatie van de SOS-competities niet dit seizoen nog, maar een seizoen uit te stellen. Bij de KNSB moeten verenigingen voor 1 juli de teams voor de nieuwe competitie opgeven. Dat lijkt rijkelijk vroeg gezien alle omstandigheden en onzekerheden. De tijdslimieten voor de SOS-competities zijn mij niet bekend.

Tot zover de officiële mededelingen van de KNSB en de SOS (die overigens op hun internetsites terug te lezen zijn). Hoe wij als vereniging omgaan met de eind- dan wel tussenstanden van de interne competities is mij nog onbekend. Het bestuur zal daarover nog wel vergaderen, evenals de vraag of het al dan niet mogelijk is bijvoorbeeld na 1 juni nog een keer samen te komen. Maar veel belangrijker lijkt mij de vraag hoe het komend seizoen verder moet, dus vanaf september. Veel zal afhangen van de situatie op dat moment (is corona op z’n retour?, zijn er dan wel geneesmiddelen of een serum? contactverboden?, voldoende mondkapjes?, etc.). Aan de orde lijkt me ook de kwestie of leden volgend seizoen nog wel durven te komen en durven te schaken in verenigingsverband, dus tegenover elkaar zittend in de Eper Gemeentewoning, en zo ja onder welke voorwaarden. Ouderen en leden met een niet al te sterkte gezondheid zouden wel eens kunnen twijfelen, zeker nu de gemeenschap in Heerde zwaar door het corona virus is getroffen.

Het zijn vragen en overwegingen die op de zaken en ontwikkelingen vooruit lopen. Die ontwikkelingen kunnen heel snel gaan, zo is afgelopen weken en maanden wel duidelijk geworden. Bovendien, in bijna alle sporten en activiteiten/evenementen is sprake van menselijk contact en interacties. Kunnen wij ons ‘oude en gebruikelijke’ leven voortzetten of moeten we rekening houden met eenzelfde gevleugelde uitspraak als van Joop den Uyl na de oliecrisis van 1973-1974, dat het verenigingsleven van voor corona ‘nooit meer hetzelfde zal zijn’ als daarna?


Corona en de snelle ontwikkelingen

Alle ontwikkelingen en het nieuws rond het coronavirus lijken nauwelijks meer bij te benen. Het lijkt alweer weken geleden dat we de Osbo-wedstrijden cancelden, maar in werkelijkheid is het nog niet eens een week geleden. En… misschien moet het ergste nog komen. In begin me af te vragen of we komende maanden nog wel in competitieverband kunnen schaken, dus ‘lijf aan lijf gevechten’ in de Eper Gemeentewoning kunnen houden. De resterende Osbo-wedstrijden zouden ook wel eens een heel moeilijk verhaal kunnen worden. Afwachten maar.

Wie met vragen zit of zich dagelijks op de hoogte wil stellen: de NOC*NSF heeft een pagina aangemaakt met veel gestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen voor de sport. Deze pagina is te vinden via bijgevoegde link: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen.  Het gaat om algemene vragen, vragen voor clubs, voor sporters en voor bonden. De pagina zal dagelijks worden geactualiseerd. Het is een algemeen overzicht voor de gehele sport, dus sommige vragen zullen relevanter zijn voor het schaken dan andere vragen.

Omdat het clubschaak vrijwel geheel stil ligt is de Nederlandse Schaakbond gestart met digitale vormen van schaken en toernooien. Ook Schaakstad Apeldoorn overweegt digitale schaakvormen in te stellen. Bij de KNSB kan dat via: het online platform chess.com met een dagelijks een snelschaaktoernooi (https://www.schaken.nl/nieuws/dagelijks-toernooi-op-chesscom).

‘Als u met uw vereniging op chess.com een toernooi ter vervanging van de interne competitie voor uw clubleden wilt gaan spelen dan kunnen wij daarbij assisteren door een club op te richten. Iemand van uw club geven we daarna de rechten de om clubgenoten toe te laten tot de online club. Deze functionaris kan daarna zelfstandig toernooien starten, leden toelaten (of verwijderen)’, laat de KNSB in een mailing weten. Ik zelf ben niet actief op digitale schaakkanalen, maar ook binnen onze eigen vereniging zijn leden die wel digitaal actief zijn. Misschien kunnen zij iets op touw zetten wanneer daar behoefte aan is. Voorts, ik zou ook graag op de hoogte willen blijven van de gezondheidstoestand van de leden. Misschien zou iemand van het bestuur als contactpersoon kunnen fungeren en wanneer daar geen bezwaar tegen is van betrokkenen, per slot van rekening zijn dit wel erg privacygevoelige zaken, daar via deze site melding van kunnen maken.

In ieder geval wens ik iedereen veel sterkte en wijsheid in deze rare en moeilijke tijden.

 


Sander Wissink wint zilveren rapidtoernooi

 

Het heeft jaren geduurd, maar eindelijk kent het Eper schaaktoernooi weer een winnaar uit eigen gelederen. Sander Wissink kwam, zag en overwon alle achtervolgers. Slechts éénmaal moest hij zich gewonnen geven, maar dat verhinderde hem niet het rapidschaaktoernooi met 5,5 punten uit 7 partijen te winnen.

Wissink, sinds enige jaren teruggekeerd bij De Zeven Pionnen, moest zaterdag wel alle zeilen bijzetten om zich tot winnaar te laten kronen. Het is een zege met een zilveren randje. Het treffen in Epe bereikte de 25e editie. Oud-winnaar Fokke Jonkman uit Kuinre hield met eveneens 5,5 punten weliswaar gelijke tred met de winnaar, maar eindigde op basis van weerstandspunten op een tweede plaats. Bilal Alakel uit Dalfsen legde beslag op een derde plaats.

De winnaar van groep 2 werd Matthijs Meijers uit Abcoude, voor Onno Wolters uit Dronten en Markus Voulon uit Elburg. Groep 3 kende eveneens een winnaar uit het ledenbestand van De Zeven Pionnen. Klaas Fiks uit Heerde bekroonde een goed toernooi met 6 punten en een eerste plaats. Hij bleef Robert Scholma uit Zwolle en Erik Teske uit Velzen-Noord voor.

Met 65 deelnemers was het jaarlijkse schaaktoernooi ditmaal niet heel goed bezet. Normaal komen ruim 80 deelnemers naar Epe, maar de jeugd liet het afweten. Waarschijnlijk spelen de jeugdtoernooien in de afgelopen vakantieperiode een rol. ,,Ook nog weer een toernooi op zaterdag is wat teveel van het goede voor de jongsten’’, laat een grootvader uit Apeldoorn weten. De zes jeugdschakers die wel kwamen opdagen konden gewoon bij de senioren in groep 3 meespelen. Het leverde Tom Beernink de prijs van de strijdlust op.

Het coronavirus speelde niet echt een rol van betekenis tijdens het schaaktoernooi. Volgens eeuwenoude etiketten geven schakers elkaar voor begin van de partij en na afloop elkaar een hand. Het is een symbolische handeling om de sportiviteit te beklemtonen en om aan te geven dat er meer en belangrijker zaken in het leven zijn dan elkaar te bevechten, al is het dan alleen maar op het schaakbord. Slechts een enkeling wilde uit vrees voor het coronavirus niemand een hand geven. En ook die weigering werd door iedereen zonder morren geaccepteerd.

Karel van Delft heeft een geweldig mooie videofilm gemaakt van het toernooi: https://www.youtube.com/watch?v=hX2AOqa6ils&feature=youtu.be

 

 

 

 

005

 

003

004

Sander Wissink voor begin van de laatste ronde. Naast hem Fokke Jonkman. (foto's Andries Elskamp)

Sander Wissink voor begin van de laatste ronde. Naast hem Fokke Jonkman. (foto’s Andries Elskamp)

Groep 3 met rechts op het tweede bord Klaas Fiks.

Groep 3 met rechts op het tweede bord Klaas Fiks.

Tom Beernink winnaar van de strijdlust.

Tom Beernink winnaar van de strijdlust.

Overzicht van het 25e rapidtoernooi van De Zeven Pionnen.

Overzicht van het 25e rapidtoernooi van De Zeven Pionnen.

Dries Elskamp (links) tegen Sander Wissink n de eerste ronde. Dries stond gewonnen, miste de winnende voortzetting, dacht een eeuwig schaakmechanisme in werking te zetten, maar verloor alsnog. Commentaar van Dries: 'Nu moet je het toernooi winnen ook'. Dat deed Sander. Goed man! (Foto Karel van Delft)

Dries Elskamp (links) tegen Sander Wissink in de eerste ronde. Dries stond gewonnen, miste de winnende voortzetting, dacht een eeuwig schaakmechanisme in werking te zetten, maar verloor alsnog. Commentaar van Dries: ‘Nu moet je het toernooi winnen ook’. Dat deed Sander. Goed man! (Foto Karel van Delft)


En de winnaars zijn… ditmaal bijna alle winnaars

Deel 2

De eerste reacties op de lijst met winnaars komen binnen. Gelukkig, dan doe je er een ander ook nog een plezier mee. De meeste ontbrekende namen en winnaars zijn eveneens boven water gekomen. Helmig van der Vegt heeft zijn ‘eeuwenoude’ computer nog maar weer eens aangezet. Daarin bleken vele oude uitslagen terug te vinden.

 

Tja, wie waren dat ook al weer: de winnaars van onze 24 rapidtoernooien? In de reguliere lijst van kampioenen zijn die winnaars niet terug te vinden. Overigens: die lijst mag ook wel eens weer bijgewerkt worden. De twee laatste jaargangen ontbreken. Ik heb een avond besteed aan het bijeen harken van alle winnaars van het jaarlijkse rapidtoernooi, meestal eind februari. Een hele klus en het is me niet helemaal gelukt alle winnaars te achterhalen, met name niet van de lagere groepen. Niet alle informatie is meer uit oude clubbladen te achterhalen.

Dit jaar (2020) beleven we inderdaad de een jubileum en de 25e editie van het rapidtoernooi. Tenminste, zover bekend en te achterhalen. Dat is altijd het lastige van geschiedenis en historie: sommige zaken zijn niet goed gedocumenteerd en bewaard gebleven. De laatste clubbladen zijn in 2009 verschenen met die historische overwinning van Rein Schuring op Jan Timman tijdens de jubileumsimultaan.

Bob Dorpema zal altijd verbonden blijven aan het rapidtoernooi. Bij mijn weten heeft hij het toernooi in 1994 ingesteld en voor het eerst georganiseerd. Bob won het toernooi in het jaar 2000. Hij is daarna verhuisd naar de oostkust van Spanje, in de buurt van Valencia en inmiddels al jaren geleden overleden. Zoals zoveel leden. Wanneer je de clubbladen doorbladert kom je steeds weer namen van mensen tegen die ons door de jaren heen zijn ontvallen. Bob schreef ook eigenhandig het indelingsprogramma, dat tot enkele jaren geleden altijd door Helmig van der Vegt is gebruikt tijdens het toernooi. Harry Logtenberg doet het tegenwoordig met het programma Sevilla, dat bij vrijwel elk toernooi wordt gebruikt.

De eerste winnaar is Henk Abels uit Heerde. Hij won het toernooi zelfs tweemaal, evenals Henk Vedder en Jan Pijkeren. De meeste zeges staan op naam van Thomas Beerdsen. Hij won driemaal het toernooi. Zijn naam verscheen voor zover bekend, voor het eerst in 2006 op de lijst van deelnemers. Hij eindigde dat jaar als zesde in de tweede groep. Vier jaar later won hij voor het eerst in Epe.

Volgens mij hebben we het toernooi in 2008 en 2009 niet kunnen houden in verband met renovatie van de Eper Gemeentewoning. We schaakten toen in de oude ambachtsschool/LTS aan de Kweekweg. Maar… ik kan me vergissen. Wie aanvullingen heeft… graag.

 

Winnaars van het jaarlijkse rapidtoernooi van De Zeven Pionnen.

1994: Henk Abels Heerde.

1995: C. Smit Nijkerk 6 uit 7. Groep2: J. Koster 6,5 uit 7.

1996: Henk Abels Heerde. Groep2: H.E. Mante 5,5 uit 7. Groep3: J. Remmerts 6 uit 7.

1997: Marc Jonker Apeldoorn 6 uit 7. Groep 2: Wouter Noordkamp 6,5 uit 7.

1998: René Nijland Diepenveen. Groep2: Jack ter Haar Nijbroek 6 uit 7. Groep 3. Bas Warmenhoven Epe 6 uit 7.

1999: R. Straat (Putten?). Groep2: A. Teeuwen 6 uit 7. Groep3: E. van’t Land 6 uit 7.

2000: Bob Dorpema Spanje 6 uit 7. Groep2: Klaas Fiks Heerde 6 uit 7. Groep3: Marcel Logtenberg 6 uit 7.

2001: Thomans de Hoop Apeldoorn 6,5 uit 7. Groep2: Dik Koopmans Epe 5,5 uit 7. Groep 3: Bas Jongen Apeldoorn 5,5 uit 7.

2002: Jan Moester Diepenveen 5,5 uit 7. Groep2: Jan Spijkerbosch Apeldoorn 6 uit 6. Groep3 jeugd: Frank Hendriks 6,5 uit 7.

2003: Hans van der Vegt Duitsland 6 uit 7. Groep2: Oscar Bosman Epe 7 uit 7. Groep3: H. Kuilenburg 6 uit 7.

2004: Wouter Spoelman Laag Zuthem 6 uit 7. Groep2: R. Hollman Ermelo 6 uit 6. Groep3: Karin Pruijssers Apeldoorn 6,5 uit 7. Jeugd: Julian Rensink.

2005: Menno Dorst Rheden 6 uit 7. Groep2: Bas Warmenhoven Epe 6 uit 7. Groep 3 jeugd: Salle Posthuma Epe.

2006: Dries Elskamp Epe 6,5 uit 7. Groep2: A. Koeleman 6 uit 7; Groep3 jeugd: Nick Dokter.

2007: Kees Nederkoorn Doetinchem 6,5 uit 7. Groep2: Jacco Reiding Arnhem 7 uit 7. Jeugd: Remco Bredenhof Vaassen.

2008: niet gehouden ivm. renovatie kulturhus EGW.

2009: niet gehouden ivm. renovatie kulturhus EGW.

2010: Thomas Beerdsen Apeldoorn 6 uit 7.

2011: Jan Pijkeren Ede 6 uit 7. Groep2: Jacco Reiding Arnhem. Groep3: Barend Tempelman. Jeugd: Boris van der Wee Epe.

2012: Luuk de Ruijter Heerde 6 uit 7. Groep2: Joop Geesink Vaassen 6 uit 7. Groep3: Ko Kooman Velp 6 uit 7. Jeugd: Onno Wolters Dronten.

2013: Fokke Jonkman Kuinre 6,5 uit 7. Groep2: Herbert Tessemaker Oene 6 uit 7. Groep3: Rico Douman Wapenveld 7 uit 7. Jeugd: Onno Wolters Dronten.

2014: Thomas Beerdsen Apeldoorn 7 uit 7. Groep2: Coen ten Broeke Olst. Groep3: H. Voet Harderwijk. Jeugd:

2015: Richard Vedder Nijkerk 6,5 uit 7. Groep2: Jan Kleijer Zwolle 5,5 uit 7. Groep3: Erik van Cappellen Putten 7 uit 7. Jeugd: Floris Pol Emst.

2016: Thomas Beerdsen Apeldoorn 7 uit 7. Groep2: Rob van de Griendt Apeldoorn 6 uit 7. Groep3: Arno Braam Meppel 6 uit 7. Jeugd: Jesse van de Worp Hattem.

2017: Stefan Colijn Roosendaal 6 uit 7. Groep2: Zeco Ulgjanin Heerde 6 uit 7.Groep3: Jesse van de Worp Hattem 6 uit 7. Jeugd:

2018: Richard Vedder Nijkerk 6 uit 7. Groep2: Jesse van de Worp Hattem 6 uit 7. Groep3: Joas Tiggelaar Hasselt 6 uit 7. Jeugd: Menno Kramp Voorst.

2019: Jan Pijkeren Ede 5,5 uit 7. Groep2: Carlos Preuter Zutphen 6 uit 7. Groep3: Daniël Knol Almere 6,5 uit 7. Jeugd: Daan Wieringa Epe.

2020:


De eerste en broodnodige punten

De Zeven Pionnen1 – Combinatie1 6,5 tegen 1,5

De eerste punten zijn binnen. Combinatie1 uit Harderwijk moest zich in de Eper Gemeentewoning met 6,5 tegen 1,5 gewonnen geven. De Epenaren nemen daardoor voorlopig afstand van de onderste plaatsen. De schakers uit Harderwijk blijven evenals Zutphen2 op een hatelijke 0 staan.

Hoewel beide teams nog puntloos waren en er dus heel veel op het spel stond, werd het nooit echt spannend. Daarvoor waren de Eper schakers toch een maatje te sterk voor de mensen uit Harderwijk. De Harderwijkers kwamen ietwat verzwakt aan de start, maar datzelfde gold voor het eerste team van De Zeven Pionnen. Zowel Hans de Goede als Rein Schuring moesten verstek laten gaan. De invallers deden het verdienstelijk. Berry van der Wee boekte zelfs een keurige overwinning, maar de op het laatste moment opgeroepen Herbert Tessemaker moest zich ondanks een goede partij toch gewonnen geven.

Het echte verschil in sterkte lag aan de eerste vier borden. Henk Abels won al heel snel na een plotselinge stukwinst tegen een achterneef van hem kort na de openingsfase. Het bleek geen familieafspraak te zijn, maar zijn tegenstander had zijn dag niet en Henk was blij toch weer met de witte stukken te kunnen spelen. Sander Wissink overspeelde zijn tegenstander volkomen en tekende voor de tweede treffer. Wat had Ajax hem graag deze avond in de gelederen willen hebben…! Aan de overige borden werd hard gevochten om de punten. Andries Elskamp zorgde voor het vierde punt, maar had over geluk bepaald niet te klagen. In een remisestelling kreeg hij de winst cadeau na een vreselijke blunder van zijn tegenstander. Luuk de Ruijter schaakte heel beheerst en bekwaam en gaf zijn tegenstander geen kans. Daarmee was de winst veilig gesteld. Dirk van der Maarel speelde eveneens de sterren van de hemel, maar zag plotseling donkere wolken over zijn stelling drijven. Uit welke hoek kwamen die nu weer vandaan? Gelukkig dat er nog ergens een pion stond te wachten om naar de overzijde te worden gedirigeerd. Die pion maakte het verschil en klaarde het allemaal op en bezorgde Dirk de winst. ‘Eindelijk’, verzuchtte hij. In de interne competitie is hij bijna niet te kloppen, maar buitengaards wilde het al heel lang niet erg vlotten. Bartelo Oegema speelde remise en in een stelling met ongelijke lopers was dat ook een logische uitslag.

De Epenaren hebben nu 2 punten uit 3 wedstrijden en maken zich op voor de volgende uitdaging begin januari tegen Schaakstad1 in Apeldoorn.


Dik Koopmans (93) overleden

Ons oudste lid qua leeftijd en wat schaakjaren bij de Eper vereniging betreft, Dik Koopmans, is woensdag 13 november op 93-jarige leeftijd overleden. Hij sukkelde al enige jaren met zijn gezondheid en moest diverse malen in ziekenhuis en herstelcentrum opgenomen worden. Er zijn meer droevige berichten. Donderdag 7 november overleed Yolanda Kenter, levenspartner van ons lid Rogier den Uyl. Ze is inmiddels gecremeerd in Laren (Noord-Holland). Yolanda is 61-jaar geworden.

Met Dik Koopmans verliezen we een prominent en heel veelzijdig lid. Begin jaren zestig van de vorige eeuw maakte hij zijn opwachting bij De Zeven Pionnen.  Met uitzondering van enige schaakloze jaren is hij altijd lid van de vereniging gebleven. Hij maakte zich verdienstelijk als penningmeester en voorzitter en slaagde erin enige malen kampioen van de vereniging te worden. Zelfs op heel oude leeftijd viel het niet mee hem te verslaan. Tot vorig seizoen bezocht hij, wanneer het maar enigszins kon, de clubavonden. Hij genoot van het schaken.
In het leven van de familie Koopmans speelden natuur en muziek echter de hoofdrol. Dik speelde verdienstelijk viool bij Cerenova en aan de zijde van ons andere vroegere oudste lid Siebe Vervoort, in het operetteorkest. Dik was medeoprichter van Jonov (jeugdorkest Noordoost-Veluwe) en van een huiskamerorkest. Verder is Dik onder mee jarenlang voorzitter van de Eper afdeling van de PvdA geweest, bestuurslid van de IJsselacademie en vice-voorzitter van de landelijke KNNV (de Nederlandse Natuurhistorische Vereniging). In zijn laatste levensfase mocht Dik naast schaken graag schilderen, vooral aquarelleren.

Wie afscheid wil nemen van Dik Koopmans kan maandag 18 november van 19.00 – 19.30 uur terecht in het uitvaartcentrum aan de Stationsstraat 29 in Epe. Een dag later herdenkt de familie en genodigden hem om 14.00 uur in de aula van begraafplaats Norelbos, waarna de teraardebestelling volgt.


Verrassende start van tweede team

Zeven Pionnen 2  –  Meppel 3     4,5 – 3,5

Het tweede team is de nieuwe regionale competitie (SOS-competitie voor achttallen in de klasse 3C) 2019 – 2020 verrassend sterk begonnen. Meppel3, in het verleden vaak tegenstander van het eerste Eper schaakteam, werd met een 4,5 tegen 3,5 nederlaag naar huis gestuurd.

Aan het 1e bord overspeelde Zeko Ugljanin zijn tegenstander en boekte daarmee vroeg in de avond de eerste overwinning. Daar tegenover stond vrijwel tegelijkertijd het verlies van Jan Flierman aan het 3e bord tegen een nog zeer jeugdige speler. Flierman dacht met een manoeuvre een paard te winnen, maar moest dat bekopen met het verlies van twee pionnen. Vervolgens kreeg hij een lesje in het afmaken van de partij. Herman Schutte wist er aan het 6e bord niet meer dan een remise uit te halen. Aan het 8e bord behaalde Jan van Garderen een fraaie voorsprong door een stuk te veroveren. Hij voelde de overwinning reeds glinsteren, maar vergat echter zijn verdediging en moest dat bekopen met een mat. Hoewel Bert Plooy een kwaliteit voor stond tegenover een pion voor zijn tegenstander, werd de druk op zijn koningsvleugel zo ver opgevoerd, dat hij tenslotte geen andere uitweg zag dan het opgeven van de partij. Daarmee werd de tussenstand 1,5 – 3,5 voor Meppel.

Met nog drie partijen te gaan, waarbij de stellingen op het bord vrijwel gelijk waren, was de winst nog ver weg. Echter, toen ontpopten zich de ware meesters. Aan het 2e bord had Herbert Tessemaker al eerder op de avond een remise afgewezen en wist nu na veelvuldig manoeuvreren met de stukken uiteindelijk een paard te winnen en daarmee de partij. Peter Overbeek vervolgde aan het 4e bord het voorbeeld van Herbert en dwong zijn tegenstander eveneens tot overgave. Alles kwam nu neer op de schouders van invaller Riko Douma aan het 7e bord. In het eindspel tekende zich een ware remise af. Beide spelers met 5 pionnen, een paard voor Riko en loper voor zijn tegenstander. Met sterk spel wist Riko een vrijpion met zijn paard te verschalken en de andere vrije pion te blokkeren. Na veel rekenwerk van zijn tegenstander zag die geen uitweg meer en gaf zich over. De eerste overwinning van de thuisclub in het nieuwe seizoen was daarmee een feit.


Uitslagen ladder ronde 1

3-9-2019
wit zwart uitslag
L.J.G. de Ruijter D.A. van der Maarel 1 – 0
S. Wissink H. Abels 1 – 0
D. Elskamp B. Oegema 0,5 – 0,5
J. Flierman B. van der Wee 0 – 1
H. Tessemaker B. Plooy 0,5 – 0,5
P. Overbeek Z. Ugljanin 0,5 – 0,5
H.P. de Goede R. Douma 1 – 0
E. Bastiaannet H. Schutte 0 – 1
M. Rodewijk D. Hovannesian 0 – 1
J. Ph. van Garderen B. Kasteel 1 – 0
J.P. Busman B. Lentelink 1 – 0
A. van Dijk J.G. van der Most 1 – 0