Clubinfo

 

Bestuur en functionarissen
Voorzitter D. Elskamp
Secretaris F. Voogt
Penningmeester J. van Garderen
Bestuurslid S. Wissink
Wedstrijdleider B. Oegema
Bestuurslid
Teamleider 1 D. Elskamp
Teamleider 2 J. van Garderen
Clubavond
Dinsdag: Senioren 19.45 – 23.15 uur
Clublocatie

Eper gemeentewoning

Kulturhus EGW (Eper Gemeente Woning)
Stationsstraat 25
8161 CP EPE
0578 – 616775
Contributie
Senioren betalen EUR 100,- per kalenderjaar
Bankrek. NL47 RABO 0326 5946 20
t.n.v. penningmeester De 7 Pionnen
Routebeschrijving

Aanmeldingsformulier Schaakvereniging “De 7 Pionnen”

  Voorletters en achternaam

  Straat en huisnummer

  Postcode en woonplaats

  Geslacht

  Geboortedatum

  telefoon

  email

  Bent u lid van een andere schaakvereiniging? Zo ja, Welke?

  Overige informatie

  Bij een jeugdlid tot 18 jaar is een handtekening van ouders of voogd verplicht.

  Opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk (per e-mail) bij de secretaris.
  De informatie over de contributie staat vermeld op onze website onder de clubinfo.
  Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt u of uw kind ingeschreven als lid van onze
  schaakvereniging en tevens als lid aangemeld bij de OSBO (Oostelijke Schaak Bond) en bij de KNSB
  (Koninklijke Nederlandse Schaakbond).
  Nadere informatie over de vereniging kunt u vinden op onze website: www.de7pionnen.nl.
  Tevens kunt u op onze website links vinden voor informatie over zowel de OSBO als de KNSB.

  Het contributiebedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer 326594620 of IBAN nummer (NL47 RABO 0326 5946 20) t.n.v. Schaakvereniging De Zeven Pionnen te Epe.

  Door het invullen en ondertekenen van dit formulier geeft u hierbij uw ondubbelzinnige toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens door Schaakvereniging De Zeven Pionnen ten behoeve van de volgende doelstellingen:
  (i) het uitoefenen van haar verenigingsactiviteiten;
  (ii) het bijhouden van haar ledenadministratie;
  (iii) het faciliteren van uw eventuele deelname aan schaaktoernooien en/of andere evenementen;
  (iv) het verzenden van informatie en
  (v) het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften.

  Door het invullen en ondertekenen van dit formulier aanvaard u het lidmaatschap van Schaakvereniging De Zeven Pionnen, het lidmaatschap van Regionale Bond (OSBO) en het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB).
  Schaakvereniging De Zeven Pionnen zal uw gegevens verstrekken aan de OSBO (de regionale bond) waar Schaakvereniging De Zeven Pionnen bij aangesloten is en aan de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB), waar u automatisch lid van wordt door uw lidmaatschap van Schaakvereniging De Zeven Pionnen. Daarnaast verstrekt de KNSB de ratinggegevens en wedstrijduitslagen van de relevante schaakspelers aan de organisatoren van schaaktoernooien en aan de FIDE (de Wereldschaakbond). Tevens verstrekt de KNSB (geanonimiseerde) niet tot uw persoon herleidbare gegevens aan NOC*NSF voor statistieke doeleinden. In dit verband verwijzen wij u naar het Privacyreglement van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond.

  Dit formulier wordt u ter ondertekening aangeboden.

  Comments are closed.