Wedstrijden eerste en tweede team afgelast

Eerste team niet naar Zwolle vanwege corona

In overleg tussen voorzitter Bartelo Oegema en teamleider Dries Elskamp is besloten donderdag 12 maart niet af te reizen naar Zwolle voor de SOS-wedstrijd ZZS!1 tegen Zeven Pionnen1. De vrees voor het corona virus heeft daar alles mee te maken. Het besluit van ons is gevallen na de persconferentie van onder meer premier Rutte op donderdagmiddag, waarbij voor heel Nederland verzwaarde (preventieve) maatregelen zijn afgekondigd. Dat is een teken dat de autoriteiten en de zorginstellingen geen vat mee hebben op het virus en verdere verspreiding over heel Nederland bepaald niet ondenkbeeldig meer is.

Bartelo en Dries hebben de spelers van het eerste team telefonisch op de hoogte gesteld en tevens contact opgenomen met ZZS!1. Gelukkig konden we die middag nog de teamleider van ZZS!1 Anthon Kluijfhout bereiken en van ons besluit in kennis stellen. Hij toonde begrip voor ons besluit en standpunt. Met Anthon is afgesproken dat hij de bond (Osbo) en de wedstrijdleider in kennis stelt van de situatie en ons besluit. Hij en wij wachten af wat het vervolg is en waartoe de wedstrijdleider uiteindelijk besluit.

Maatgevend argument om de wedstrijd tegen ZZS!1 niet te spelen is voor ons de gezondheid van onze eerste teamspelers. Dat zijn op enkele uitzonderingen na allemaal ouderen (met alle respect), die per definitie in de gevarenzone zitten. Bovendien heeft een aantal leden van het team nu niet bepaald een uitmuntende gezondheid. Daartoe behoort ook de teamleider, ik dus. Wij willen alle risico van besmetting zoveel mogelijk uitsluitend, zelfs wanneer ons dat een 8-0 nederlaag oplevert. Liever enkele weken vrijwillig in sociale isolement dan een risico nemen, hoe klein die ook mocht zijn. Per slot van rekening zitten schakers bij een SOS-wedstrijd tegenover volslagen onbekenden in een vreemde locatie en is geen handen schudden niet een afdoende maatregel gebleken.

Gelukkig hebben de leden van ons eigen team positief over ons standpunt en besluit gereageerd. Rein had al bedenkingen over het doorgaan van de wedstrijd geuit en zich later die middag uit voorzorg afgemeld van deelname, ook Henk, Hans en Sander spreken van een wijs besluit van Bartelo en Dries.

Tweede team gaat eveneens niet naar Apeldoorn

Zojuist is bekend dat ook de SOS-wedstrijd van het tweede team van De Zeven Pionnen tegen het jeugdteam van Schaakstad Apeldoorn niet doorgaat vanwege de vrees voor verdere verspreiding van het corona virus. De uitwedstrijd van het tweede team stond voor vrijdag 13 maart op het programma.

 

Laat een reactie achter