Tweede team teruggetrokken

Geen twee teams van De Zeven Pionnen in de SOS-competitie komend seizoen. We hebben te weinig mensen die extern willen spelen. Om die reden heeft het bestuur besloten het tweede team uit de competitie te halen. Jammer natuurlijk, maar ik kan die leden die komend seizoen niet extern willen spelen geen ongelijk geven. Het aantal coronabesmettingen in Nederland is nog steeds erg hoog en zelfs wanneer je volledig gevaccineerd bent, is dat nog geen garantie dat je gevrijwaard bent voor corona.

Wat overblijft is een eerste team met acht spelers. Het wordt nog een hele klus om dat team te bemannen. In ieder geval is het niet waarschijnlijk dat we in de eerste klasse C een rol van betekenis kunnen spelen. Daarvoor is het eerste team waarschijnlijk in een te sterk poule ingedeeld. Maar dat mag geen excuus zijn om toch met plezier tegen andere verenigingen te spelen. De opgave van de spelers volgt later.

 


Corona en de KNSB-regels

Om discussies te voorkomen hieronder het laatste bericht van de Nederlandse schaakbond over de huidige coronamaatregelen. Ik heb begrepen dat op 20 september een update komt van de regering over de landelijke coronarichtlijnen. Een en ander is te vinden op de site van de schaakbond.

 

 

Van de Rijksoverheid mag iedereen in Nederland weer binnen en buiten sporten. Hieronder de actuele regels die daarbij gelden.

Algemene spelregels voor de sport

Iedereen mag weer binnen en buiten sporten. De basismaatregelen moeten de kans op besmettingen voorkomen. Er geldt:

  • Sporten in groepsverband is toegestaan.
  • Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs.
  • Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand houden voor zowel jeugd als personen vanaf 18 jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht, behalve voor jeugd van 12 jaar of jonger.
  • Houdt u verder aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Verder geldt het actuele protocol ‘verantwoord sporten’  Op deze plaats vindt u onze eerdere berichtgeving over schaken en de coronacrisis.

Mag je vragen om een vaccinatiebewijs of negatief testbewijs om op de club te spelen?

Er bestaat op dit moment geen wettelijk kader of jurisprudentie over extra maatregelen binnen de sport. Wetgeving m.b.t. evenementen is niet van toepassing op een normale clubavond van een schaakvereniging. Binnen het verenigingsrecht is het wel mogelijk via de democratische weg (ALV) op basis van een goede onderbouwing, extra afspraken te maken voor een vereniging.

Zo kunnen clubs die zich zorgen maken over de veiligheid van zichzelf en hun leden, met elkaar besluiten om extra maatregelen te nemen, zoals toegang met een vaccinatiebewijs, coronacheck-app, uitslag negatieve test. Een dergelijk besluit moet goedgekeurd worden in een ALV en kan vervolgens uitgevoerd worden. Let daarbij wel op dat deze gegevens niet geregistreerd mogen worden.

Om die reden is de CoronaCheck-app ontwikkeld, die zo min mogelijk persoonsgegevens laat zien. Deze app genereert een QR-code die je weer kunt scannen met een andere app. Hoe dit scannen werkt kun je lezen op de site van de rijksoverheid.

Veel informatie over Corona en Wet op de privacy is te vinden op de site Corona | Autoriteit Persoonsgegevens

Externe competitie spelen

Voor wedstrijden in de externe competitie geldt, conform het beleid van de overheid, dat er geen aanvullende maatregelen gelden (zoals het tonen van een vaccinatiebewijs of een negatief testbewijs). De uitzondering is natuurlijk dat u bij klachten thuis blijft en u laat testen overeenkomstig de regels van de Rijksoverheid.


Osbo-programma 2021 – 2022

Bij leven en welzijn en voldoende vaccinatiegraad spelen we komend seizoen weer in de Osbo-competitie. De indeling en de speeldata zijn (onder voorbehoud) reeds bekend. Over gezamenlijke slotrondes is mij vooralsnog niets bekend, maar het kan zijn dat die geschrapt zijn.

Hieronder het programma voor het eerste team van de Zeven Pionnen. Dat team komt uit in de eerste klasse C:

dinsdag             5 oktober:        ZP1 – Apeldoorn2

maandag (?)     1 november    Apeldoorn1 – ZP1  (dat kan mogelijk woensdag 3 nov. worden)

dinsdag             30 november  ZP1 – Zutphen2

17 januari        Hoogland2 – ZP1

dinsdag             8 februari         ZP1 – PSV/Dodo1

17 maart          ZZS!1 – ZP1

dinsdag             5 april               ZP1 – ESV1

 

Het tweede team kan de borst natmaken. Mijns inziens is het team in een erg sterke poule ingedeeld, met zelfs eerste teams van O en O en Caïssa. ZP2 speelt in poule 2B:

dinsdag             5 oktober        VSG2 – ZP2

dinsdag             8 november   ZP2 – Voorster SC2

vrijdag              3 december    ZSG2 – ZP2

dinsdag            17 januari        ZP2 – CaIssa1

16 februari     Apeldoorn3 – ZP2

dinsdag            21 maart         ZP2 – O en O1

12 april            Twello2 – ZP2


Hoe verder?

De SOS-competities 2019-2020 zijn geannuleerd en worden dit seizoen niet meer voortgezet. Dat zal niemand verbazen. Het bestuur van de KNSB besloot al eerder alle lopende competities niet meer uit te spelen. De wedstrijdleiding van SOS nam het besluit in de eerste week van april, na overleg ook tussen de KNSB en de regionale bonden. Een en ander betekent dat in principe geen kampioenen en/of degradanten aan de orde zijn. Bij de indeling van de nieuwe competities 2020 – 2021 kan de positie van een team nog wel van belang zijn. Trekt een team zich terug en zou de opengevallen plaats ingenomen kunnen worden door het team dat op dat moment een klasse lager het hoogst genoteerd staat. De KNSB heeft eenzelfde soort regeling. Tegelijk heeft de SOS-leiding besloten de evaluatie van de SOS-competities niet dit seizoen nog, maar een seizoen uit te stellen. Bij de KNSB moeten verenigingen voor 1 juli de teams voor de nieuwe competitie opgeven. Dat lijkt rijkelijk vroeg gezien alle omstandigheden en onzekerheden. De tijdslimieten voor de SOS-competities zijn mij niet bekend.

Tot zover de officiële mededelingen van de KNSB en de SOS (die overigens op hun internetsites terug te lezen zijn). Hoe wij als vereniging omgaan met de eind- dan wel tussenstanden van de interne competities is mij nog onbekend. Het bestuur zal daarover nog wel vergaderen, evenals de vraag of het al dan niet mogelijk is bijvoorbeeld na 1 juni nog een keer samen te komen. Maar veel belangrijker lijkt mij de vraag hoe het komend seizoen verder moet, dus vanaf september. Veel zal afhangen van de situatie op dat moment (is corona op z’n retour?, zijn er dan wel geneesmiddelen of een serum? contactverboden?, voldoende mondkapjes?, etc.). Aan de orde lijkt me ook de kwestie of leden volgend seizoen nog wel durven te komen en durven te schaken in verenigingsverband, dus tegenover elkaar zittend in de Eper Gemeentewoning, en zo ja onder welke voorwaarden. Ouderen en leden met een niet al te sterkte gezondheid zouden wel eens kunnen twijfelen, zeker nu de gemeenschap in Heerde zwaar door het corona virus is getroffen.

Het zijn vragen en overwegingen die op de zaken en ontwikkelingen vooruit lopen. Die ontwikkelingen kunnen heel snel gaan, zo is afgelopen weken en maanden wel duidelijk geworden. Bovendien, in bijna alle sporten en activiteiten/evenementen is sprake van menselijk contact en interacties. Kunnen wij ons ‘oude en gebruikelijke’ leven voortzetten of moeten we rekening houden met eenzelfde gevleugelde uitspraak als van Joop den Uyl na de oliecrisis van 1973-1974, dat het verenigingsleven van voor corona ‘nooit meer hetzelfde zal zijn’ als daarna?


Corona en de snelle ontwikkelingen

Alle ontwikkelingen en het nieuws rond het coronavirus lijken nauwelijks meer bij te benen. Het lijkt alweer weken geleden dat we de Osbo-wedstrijden cancelden, maar in werkelijkheid is het nog niet eens een week geleden. En… misschien moet het ergste nog komen. In begin me af te vragen of we komende maanden nog wel in competitieverband kunnen schaken, dus ‘lijf aan lijf gevechten’ in de Eper Gemeentewoning kunnen houden. De resterende Osbo-wedstrijden zouden ook wel eens een heel moeilijk verhaal kunnen worden. Afwachten maar.

Wie met vragen zit of zich dagelijks op de hoogte wil stellen: de NOC*NSF heeft een pagina aangemaakt met veel gestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen voor de sport. Deze pagina is te vinden via bijgevoegde link: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen.  Het gaat om algemene vragen, vragen voor clubs, voor sporters en voor bonden. De pagina zal dagelijks worden geactualiseerd. Het is een algemeen overzicht voor de gehele sport, dus sommige vragen zullen relevanter zijn voor het schaken dan andere vragen.

Omdat het clubschaak vrijwel geheel stil ligt is de Nederlandse Schaakbond gestart met digitale vormen van schaken en toernooien. Ook Schaakstad Apeldoorn overweegt digitale schaakvormen in te stellen. Bij de KNSB kan dat via: het online platform chess.com met een dagelijks een snelschaaktoernooi (https://www.schaken.nl/nieuws/dagelijks-toernooi-op-chesscom).

‘Als u met uw vereniging op chess.com een toernooi ter vervanging van de interne competitie voor uw clubleden wilt gaan spelen dan kunnen wij daarbij assisteren door een club op te richten. Iemand van uw club geven we daarna de rechten de om clubgenoten toe te laten tot de online club. Deze functionaris kan daarna zelfstandig toernooien starten, leden toelaten (of verwijderen)’, laat de KNSB in een mailing weten. Ik zelf ben niet actief op digitale schaakkanalen, maar ook binnen onze eigen vereniging zijn leden die wel digitaal actief zijn. Misschien kunnen zij iets op touw zetten wanneer daar behoefte aan is. Voorts, ik zou ook graag op de hoogte willen blijven van de gezondheidstoestand van de leden. Misschien zou iemand van het bestuur als contactpersoon kunnen fungeren en wanneer daar geen bezwaar tegen is van betrokkenen, per slot van rekening zijn dit wel erg privacygevoelige zaken, daar via deze site melding van kunnen maken.

In ieder geval wens ik iedereen veel sterkte en wijsheid in deze rare en moeilijke tijden.

 


Wedstrijden naar april of mei

De wedstrijdleiding van de SOS-competitie heeft inmiddels gereageerd op de situatie, gisteravond al. Dat is vrij snel en adequaat. Via: https://www.soscompetitie.nl/nieuws/consequenties-corona-beleid-overheid-voor-de-competitie/
is te lezen hoe de SOS-wedstrijdleiding met een en ander omgaat: toernooien worden afgelast en competitiewedstrijden mogen doorgaan, maar mogen in overleg ook uitgesteld worden naar april/mei. Met de teamleider van ZZS!1 is inmiddels afgesproken dat we de situatie over enkele weken opnieuw beoordelen en dan kijken hoe de ontwikkelingen zijn. Duidelijk is dat de gezamenlijke slotronde in Putten op 3 april in gedrang komt. Wanneer die ronde al zou doorgaan dan wil je toch graag de wedstrijd tegen ZZS!1 gespeeld hebben, ook om competitievervalsing tegen te gaan. Even afwachten maar. Dat zal waarschijnlijk ook gelden voor het tweede team. Maar het tweede team is na de uitwedstrijd in de zesde ronde tegen Schaakstad5 jeugd uitgespeeld en neemt niet deel aan de gezamenlijke slotronde in Apeldoorn.

Wedstrijden eerste en tweede team afgelast

Eerste team niet naar Zwolle vanwege corona

In overleg tussen voorzitter Bartelo Oegema en teamleider Dries Elskamp is besloten donderdag 12 maart niet af te reizen naar Zwolle voor de SOS-wedstrijd ZZS!1 tegen Zeven Pionnen1. De vrees voor het corona virus heeft daar alles mee te maken. Het besluit van ons is gevallen na de persconferentie van onder meer premier Rutte op donderdagmiddag, waarbij voor heel Nederland verzwaarde (preventieve) maatregelen zijn afgekondigd. Dat is een teken dat de autoriteiten en de zorginstellingen geen vat mee hebben op het virus en verdere verspreiding over heel Nederland bepaald niet ondenkbeeldig meer is.

Bartelo en Dries hebben de spelers van het eerste team telefonisch op de hoogte gesteld en tevens contact opgenomen met ZZS!1. Gelukkig konden we die middag nog de teamleider van ZZS!1 Anthon Kluijfhout bereiken en van ons besluit in kennis stellen. Hij toonde begrip voor ons besluit en standpunt. Met Anthon is afgesproken dat hij de bond (Osbo) en de wedstrijdleider in kennis stelt van de situatie en ons besluit. Hij en wij wachten af wat het vervolg is en waartoe de wedstrijdleider uiteindelijk besluit.

Maatgevend argument om de wedstrijd tegen ZZS!1 niet te spelen is voor ons de gezondheid van onze eerste teamspelers. Dat zijn op enkele uitzonderingen na allemaal ouderen (met alle respect), die per definitie in de gevarenzone zitten. Bovendien heeft een aantal leden van het team nu niet bepaald een uitmuntende gezondheid. Daartoe behoort ook de teamleider, ik dus. Wij willen alle risico van besmetting zoveel mogelijk uitsluitend, zelfs wanneer ons dat een 8-0 nederlaag oplevert. Liever enkele weken vrijwillig in sociale isolement dan een risico nemen, hoe klein die ook mocht zijn. Per slot van rekening zitten schakers bij een SOS-wedstrijd tegenover volslagen onbekenden in een vreemde locatie en is geen handen schudden niet een afdoende maatregel gebleken.

Gelukkig hebben de leden van ons eigen team positief over ons standpunt en besluit gereageerd. Rein had al bedenkingen over het doorgaan van de wedstrijd geuit en zich later die middag uit voorzorg afgemeld van deelname, ook Henk, Hans en Sander spreken van een wijs besluit van Bartelo en Dries.

Tweede team gaat eveneens niet naar Apeldoorn

Zojuist is bekend dat ook de SOS-wedstrijd van het tweede team van De Zeven Pionnen tegen het jeugdteam van Schaakstad Apeldoorn niet doorgaat vanwege de vrees voor verdere verspreiding van het corona virus. De uitwedstrijd van het tweede team stond voor vrijdag 13 maart op het programma.

 


Spanning stijgt naar kookpunt in poule 1C

Zelden hebben we een spannender strijd meegemaakt dan dit seizoen in poule 1C van de SOS-achttallen competitie. Met nog twee ronden te spelen zijn nog 5 ploegen in de race voor het kampioenschap, dan wel een gedeelde eerste plaats, binnen te halen. De stand:

Navigeer snel naar een ronde:
Ronde 1 · Ronde 2 · Ronde 3 · Ronde 4 · Ronde 5 · Ronde 6 · Ronde 7 Slotronde PSV/DoDo
MP BP 1 2 3 4 5 6 7 8
1. SV Hoogland 2 8 25.5 3 5.5 4.5 5.5 7
2. Zwolle-Zuid Schaakt! 1 7 24.5 2.5 4 6 5 7
3. S.V. Leusden 1 7 24 5 5.5 3.5 4 6
4. Schaakstad Apeldoorn 1 7 21.5 4 4.5 3 5 5
5. S.V. De Zeven Pionnen 1 6 24 2.5 5 3.5 6.5 6.5
6. S.V. PSV/DoDO 1 3 17 3.5 2 4 3 4.5
7. S.V. De Combinatie 1 2 16 2.5 3 2 1.5 7
8. S.G. Zutphen 2 0 7.5 1 1 3 1.5 1

Hoogland2 heeft dus de beste papieren, want het team uit het dorp pal ten westen van Amersfoort staat een punt voor op drie achtervolgers en twee punten op De Zeven Pionnen. Wel heeft Hoogland nog twee lastige opponenten te bestrijden: Schaakstad Apeldoorn1 en in de laatste ronde ZZS!1. De andere teams zijn dus afhankelijk van een misstap van Hoogland in de laatste twee ronden.
Ook ZZS1! en Schaakstad hebben hun kansen nog in eigen hand. Zij zijn de volgende tegenstanders van Hoogland en dus in staat op eigen kracht de titel te veroveren, dan wel beslag te leggen op een (al dan net gedeelde) eerste plaats. Leusden en De Zeven Pionnen zijn afhankelijk van de medewerking van anderen.
Leusden en Schaakstad hebben het makkelijkste programma. Schaakstad moet behalve tegen Hoogland ook nog tegen Combinatie1 uit Harderwijk, terwijl Leusden behalve tegen De Zeven Pionnen ook nog tegen het onderaan staande Zutphen2 moet aantreden.
Onze eigen kansen? Die zijn eerlijk gezegd niet heel groot. We hebben nog twee moeilijke tegenstanders: ZZS!1 en in de laatste ronde Leusden. Winnen we beide wedstrijden dan zijn we Leusden en ZZS!1 op de ranglijst gepasseerd. Dan resten nog Schaakstad en Hoogland. Schaakstad moet tenminste één punt verspelen tegen Hoogland (ervan uitgaande dat Schaakstad de laatste wedstrijd tegen Combinatie wel wint). Hoogland zou in ieder geval één en het liefst twee punten moeten verspelen tegen ZZS!1 Dat zijn meer voorwaarden dan voor de andere ploegen.
Het lijkt allemaal enigszins op kansberekening, maar dat is het natuurlijk niet. Het is en blijft sport en dan is er van alles mogelijk, ook grote verrassingen. Ik heb niet beredeneerd of het theoretisch tot de mogelijkheden behoort, maar misschien eindigen straks wel vijf ploegen op een eerste plaats. Dan zijn wij de morele winnaar…..


Fraaie zege Zeven Pionnen2 op Voorst2

De Zeven Pionnen2 – Voorster Schaakclub2  5 – 3

Het tweede team van De Zeven Pionnen heeft een goede en hard bevochten 5 – 3 overwinning geboekt op het lang niet malse Voorst2. De punten kwamen op naam van Harry Logtenberg, Berry van der Wee, Herbert Tessemaker, Rogier den Uyl en Herman Schutte. Zeko Ugljanin, Jan Flierman en Jan van Garderen moesten zich gewonnen geven.

De eerste helft van de avond zag er voor ons niet rooskleurig uit. Zowel Jan van Garderen als Jan Flierman kwamen met een ‘onschuldige’ achterstand van een pion uit de openingsfase. Op zich niet desastreus, maar ten gevolge van beter spel van de tegenstanders moesten beiden dat al snel met een nederlaag bekopen.
Ook voor Zeko Ugljanin gold hetzelfde lot. Hij raakte een loper kwijt en die achterstand bleek te veel om dat nog goed te kunnen maken. Bij Herman Schutte was de achterstand na het middenspel inmiddels opgelopen tot een loper en drie pionnen. In het hoofd van zijn tegenstander begon de overwinning reeds te gloren, maar daar dacht Herman anders over. In no time wist hij met heel sterk spel de achterstand om te zetten in zijn voordeel. Ze hadden nu allebei drie pionnen, maar hij had ook nog een loper. Toen een pion van hem vervolgens promoveerde was het punt snel gescoord. Zo was de tussenstand na vier gespeelde partijen 1-3 en het zicht op een overwinning nog ver weg.

Maar in de tweede helft van de avond lieten onze toppers zien dat er met hun niet viel te spotten. In een voor het oog gelijke stelling wist Herbert Tessemaker zijn tegenstander fraai te verrassen en toen die ook nog een toren moest inleveren was overgave voor hem de oplossing.
Ook de beide invallers, Berry van der Wee en Rogier den Uyl, speelden een sterke partij. Het behaalde voordeel in het middenspel wisten ze tot het einde goed uit te buiten. De gedwongen overgave van hun tegenstander was dan ook een logisch gevolg.

Met een tussenstand van 4-3 had Harry Logtenberg, als laatste speler nu het lot in handen. In een gelijk opgaande strijd maakte hij een kleine misstap in een afruil, maar wist dat goed te herstellen. Vervolgens werkte hij minutieus aan het plan om in het eindspel de stukken van zijn opponent vast te zetten en zo te kunnen promoveren. De winst werd afgedwongen volgens plan.

Zo bereikten we een mooie zege van 5-3 en staan nu op de derde plaats met 6 punten. Daarbij moet worden opgemerkt dat we de laatste ronde een bye hebben. De volgende en laatste ontmoeting is tegen Schaakstad Apeldoorn 5j op woensdag 11 maart.

Belangstellenden langs de zijlijn genoeg bij de strijd tussen De Zeven Pionnen2 en Voorster SC2. (foto's Andries Elskamp)

Belangstellenden langs de zijlijn genoeg bij de strijd tussen De Zeven Pionnen2 en Voorster SC2. (foto’s Andries Elskamp)

 

Harry Logtenberg (links) wint als laatste een spannende partij tegen G. van Heuvelen.

Harry Logtenberg (links) wint als laatste een spannende partij tegen G. van Heuvelen.

2020zevenpionnenvoorst

 

 


Voor eventjes zijn we koploper

De Zeven Pionnen1 – Zutphen2  6,5 – 1,5

Even maar, heel even zijn we koploper in de eerste klasse C. Dat heeft te maken met de forse 6,5 – 1,5 overwinning op Zutphen2, maar eveneens omdat we als eerste de uitslag hebben doorgegeven. Die is al verwerkt, terwijl de overige matches of nog gespeeld of doorgegeven moeten worden. Die eerste plaats houden we natuurlijk niet. Maar het staat leuk en … we mogen er nu toch vanuit gaan dat we het eerste klasserschap hebben veilig gesteld. Het is maar net in welk perspectief je de wereld beziet. Nou, als dat geen filosofische ontboezeming is…

Geen problemen dus in de wedstrijd tegen het onderaan staande Zutphen2. De schakers uit Zutphen hebben alles nog verloren en met grote cijfers ook.  Makkie dus ook? Nou nee. De acht spelers uit Zutphen vochten er wel voor, maar konden het uiteindelijk niet bolwerken tegen de betere schakers uit Epe en Heerde. De uitslag had zelfs nog wat hoger kunnen uitvallen. Dries Elskamp en Hans de Goede lieten goede stellingen in remise verzanden. Ook Bartelo Oegema liet een puntendeling aantekenen, maar moest daar wel tot in tijdnood voor vechten. Tot het bitter-zoete einde.
De volle punten kwamen op naam van Luuk de Ruijter, Sander Wissink, Henk Abels, Rein Schuring en Dirk van der Maarel. De laatste bracht zijn tweede zege dit seizoen op het scorebord en was daar best heel blij mee.
Het eerste team van De Zeven Pionnen is met deze overwinning op 6 punten uit 5 wedstrijden gekomen. Er zijn nog twee wedstrijden te spelen: tegen het sterke Zwolse ZZS!1 en tegen het eveneens sterke team van Leusden1 in de laatste gezamenlijke ronde op vrijdag 3 april in Putten. De strijd om de koppositie en het kampioenschap is uitermate spannend. Het volgende treffen voor de Epenaren is een uitwedstrijd tegen Zwolle-Zuid!1 op donderdag 12 maart.