Hoe verder?

De SOS-competities 2019-2020 zijn geannuleerd en worden dit seizoen niet meer voortgezet. Dat zal niemand verbazen. Het bestuur van de KNSB besloot al eerder alle lopende competities niet meer uit te spelen. De wedstrijdleiding van SOS nam het besluit in de eerste week van april, na overleg ook tussen de KNSB en de regionale bonden. Een en ander betekent dat in principe geen kampioenen en/of degradanten aan de orde zijn. Bij de indeling van de nieuwe competities 2020 – 2021 kan de positie van een team nog wel van belang zijn. Trekt een team zich terug en zou de opengevallen plaats ingenomen kunnen worden door het team dat op dat moment een klasse lager het hoogst genoteerd staat. De KNSB heeft eenzelfde soort regeling. Tegelijk heeft de SOS-leiding besloten de evaluatie van de SOS-competities niet dit seizoen nog, maar een seizoen uit te stellen. Bij de KNSB moeten verenigingen voor 1 juli de teams voor de nieuwe competitie opgeven. Dat lijkt rijkelijk vroeg gezien alle omstandigheden en onzekerheden. De tijdslimieten voor de SOS-competities zijn mij niet bekend.

Tot zover de officiële mededelingen van de KNSB en de SOS (die overigens op hun internetsites terug te lezen zijn). Hoe wij als vereniging omgaan met de eind- dan wel tussenstanden van de interne competities is mij nog onbekend. Het bestuur zal daarover nog wel vergaderen, evenals de vraag of het al dan niet mogelijk is bijvoorbeeld na 1 juni nog een keer samen te komen. Maar veel belangrijker lijkt mij de vraag hoe het komend seizoen verder moet, dus vanaf september. Veel zal afhangen van de situatie op dat moment (is corona op z’n retour?, zijn er dan wel geneesmiddelen of een serum? contactverboden?, voldoende mondkapjes?, etc.). Aan de orde lijkt me ook de kwestie of leden volgend seizoen nog wel durven te komen en durven te schaken in verenigingsverband, dus tegenover elkaar zittend in de Eper Gemeentewoning, en zo ja onder welke voorwaarden. Ouderen en leden met een niet al te sterkte gezondheid zouden wel eens kunnen twijfelen, zeker nu de gemeenschap in Heerde zwaar door het corona virus is getroffen.

Het zijn vragen en overwegingen die op de zaken en ontwikkelingen vooruit lopen. Die ontwikkelingen kunnen heel snel gaan, zo is afgelopen weken en maanden wel duidelijk geworden. Bovendien, in bijna alle sporten en activiteiten/evenementen is sprake van menselijk contact en interacties. Kunnen wij ons ‘oude en gebruikelijke’ leven voortzetten of moeten we rekening houden met eenzelfde gevleugelde uitspraak als van Joop den Uyl na de oliecrisis van 1973-1974, dat het verenigingsleven van voor corona ‘nooit meer hetzelfde zal zijn’ als daarna?


Corona en de snelle ontwikkelingen

Alle ontwikkelingen en het nieuws rond het coronavirus lijken nauwelijks meer bij te benen. Het lijkt alweer weken geleden dat we de Osbo-wedstrijden cancelden, maar in werkelijkheid is het nog niet eens een week geleden. En… misschien moet het ergste nog komen. In begin me af te vragen of we komende maanden nog wel in competitieverband kunnen schaken, dus ‘lijf aan lijf gevechten’ in de Eper Gemeentewoning kunnen houden. De resterende Osbo-wedstrijden zouden ook wel eens een heel moeilijk verhaal kunnen worden. Afwachten maar.

Wie met vragen zit of zich dagelijks op de hoogte wil stellen: de NOC*NSF heeft een pagina aangemaakt met veel gestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen voor de sport. Deze pagina is te vinden via bijgevoegde link: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen.  Het gaat om algemene vragen, vragen voor clubs, voor sporters en voor bonden. De pagina zal dagelijks worden geactualiseerd. Het is een algemeen overzicht voor de gehele sport, dus sommige vragen zullen relevanter zijn voor het schaken dan andere vragen.

Omdat het clubschaak vrijwel geheel stil ligt is de Nederlandse Schaakbond gestart met digitale vormen van schaken en toernooien. Ook Schaakstad Apeldoorn overweegt digitale schaakvormen in te stellen. Bij de KNSB kan dat via: het online platform chess.com met een dagelijks een snelschaaktoernooi (https://www.schaken.nl/nieuws/dagelijks-toernooi-op-chesscom).

‘Als u met uw vereniging op chess.com een toernooi ter vervanging van de interne competitie voor uw clubleden wilt gaan spelen dan kunnen wij daarbij assisteren door een club op te richten. Iemand van uw club geven we daarna de rechten de om clubgenoten toe te laten tot de online club. Deze functionaris kan daarna zelfstandig toernooien starten, leden toelaten (of verwijderen)’, laat de KNSB in een mailing weten. Ik zelf ben niet actief op digitale schaakkanalen, maar ook binnen onze eigen vereniging zijn leden die wel digitaal actief zijn. Misschien kunnen zij iets op touw zetten wanneer daar behoefte aan is. Voorts, ik zou ook graag op de hoogte willen blijven van de gezondheidstoestand van de leden. Misschien zou iemand van het bestuur als contactpersoon kunnen fungeren en wanneer daar geen bezwaar tegen is van betrokkenen, per slot van rekening zijn dit wel erg privacygevoelige zaken, daar via deze site melding van kunnen maken.

In ieder geval wens ik iedereen veel sterkte en wijsheid in deze rare en moeilijke tijden.

 


Wedstrijden naar april of mei

De wedstrijdleiding van de SOS-competitie heeft inmiddels gereageerd op de situatie, gisteravond al. Dat is vrij snel en adequaat. Via: https://www.soscompetitie.nl/nieuws/consequenties-corona-beleid-overheid-voor-de-competitie/
is te lezen hoe de SOS-wedstrijdleiding met een en ander omgaat: toernooien worden afgelast en competitiewedstrijden mogen doorgaan, maar mogen in overleg ook uitgesteld worden naar april/mei. Met de teamleider van ZZS!1 is inmiddels afgesproken dat we de situatie over enkele weken opnieuw beoordelen en dan kijken hoe de ontwikkelingen zijn. Duidelijk is dat de gezamenlijke slotronde in Putten op 3 april in gedrang komt. Wanneer die ronde al zou doorgaan dan wil je toch graag de wedstrijd tegen ZZS!1 gespeeld hebben, ook om competitievervalsing tegen te gaan. Even afwachten maar. Dat zal waarschijnlijk ook gelden voor het tweede team. Maar het tweede team is na de uitwedstrijd in de zesde ronde tegen Schaakstad5 jeugd uitgespeeld en neemt niet deel aan de gezamenlijke slotronde in Apeldoorn.

Wedstrijden eerste en tweede team afgelast

Eerste team niet naar Zwolle vanwege corona

In overleg tussen voorzitter Bartelo Oegema en teamleider Dries Elskamp is besloten donderdag 12 maart niet af te reizen naar Zwolle voor de SOS-wedstrijd ZZS!1 tegen Zeven Pionnen1. De vrees voor het corona virus heeft daar alles mee te maken. Het besluit van ons is gevallen na de persconferentie van onder meer premier Rutte op donderdagmiddag, waarbij voor heel Nederland verzwaarde (preventieve) maatregelen zijn afgekondigd. Dat is een teken dat de autoriteiten en de zorginstellingen geen vat mee hebben op het virus en verdere verspreiding over heel Nederland bepaald niet ondenkbeeldig meer is.

Bartelo en Dries hebben de spelers van het eerste team telefonisch op de hoogte gesteld en tevens contact opgenomen met ZZS!1. Gelukkig konden we die middag nog de teamleider van ZZS!1 Anthon Kluijfhout bereiken en van ons besluit in kennis stellen. Hij toonde begrip voor ons besluit en standpunt. Met Anthon is afgesproken dat hij de bond (Osbo) en de wedstrijdleider in kennis stelt van de situatie en ons besluit. Hij en wij wachten af wat het vervolg is en waartoe de wedstrijdleider uiteindelijk besluit.

Maatgevend argument om de wedstrijd tegen ZZS!1 niet te spelen is voor ons de gezondheid van onze eerste teamspelers. Dat zijn op enkele uitzonderingen na allemaal ouderen (met alle respect), die per definitie in de gevarenzone zitten. Bovendien heeft een aantal leden van het team nu niet bepaald een uitmuntende gezondheid. Daartoe behoort ook de teamleider, ik dus. Wij willen alle risico van besmetting zoveel mogelijk uitsluitend, zelfs wanneer ons dat een 8-0 nederlaag oplevert. Liever enkele weken vrijwillig in sociale isolement dan een risico nemen, hoe klein die ook mocht zijn. Per slot van rekening zitten schakers bij een SOS-wedstrijd tegenover volslagen onbekenden in een vreemde locatie en is geen handen schudden niet een afdoende maatregel gebleken.

Gelukkig hebben de leden van ons eigen team positief over ons standpunt en besluit gereageerd. Rein had al bedenkingen over het doorgaan van de wedstrijd geuit en zich later die middag uit voorzorg afgemeld van deelname, ook Henk, Hans en Sander spreken van een wijs besluit van Bartelo en Dries.

Tweede team gaat eveneens niet naar Apeldoorn

Zojuist is bekend dat ook de SOS-wedstrijd van het tweede team van De Zeven Pionnen tegen het jeugdteam van Schaakstad Apeldoorn niet doorgaat vanwege de vrees voor verdere verspreiding van het corona virus. De uitwedstrijd van het tweede team stond voor vrijdag 13 maart op het programma.

 


Spanning stijgt naar kookpunt in poule 1C

Zelden hebben we een spannender strijd meegemaakt dan dit seizoen in poule 1C van de SOS-achttallen competitie. Met nog twee ronden te spelen zijn nog 5 ploegen in de race voor het kampioenschap, dan wel een gedeelde eerste plaats, binnen te halen. De stand:

Navigeer snel naar een ronde:
Ronde 1 · Ronde 2 · Ronde 3 · Ronde 4 · Ronde 5 · Ronde 6 · Ronde 7 Slotronde PSV/DoDo
MP BP 1 2 3 4 5 6 7 8
1. SV Hoogland 2 8 25.5 3 5.5 4.5 5.5 7
2. Zwolle-Zuid Schaakt! 1 7 24.5 2.5 4 6 5 7
3. S.V. Leusden 1 7 24 5 5.5 3.5 4 6
4. Schaakstad Apeldoorn 1 7 21.5 4 4.5 3 5 5
5. S.V. De Zeven Pionnen 1 6 24 2.5 5 3.5 6.5 6.5
6. S.V. PSV/DoDO 1 3 17 3.5 2 4 3 4.5
7. S.V. De Combinatie 1 2 16 2.5 3 2 1.5 7
8. S.G. Zutphen 2 0 7.5 1 1 3 1.5 1

Hoogland2 heeft dus de beste papieren, want het team uit het dorp pal ten westen van Amersfoort staat een punt voor op drie achtervolgers en twee punten op De Zeven Pionnen. Wel heeft Hoogland nog twee lastige opponenten te bestrijden: Schaakstad Apeldoorn1 en in de laatste ronde ZZS!1. De andere teams zijn dus afhankelijk van een misstap van Hoogland in de laatste twee ronden.
Ook ZZS1! en Schaakstad hebben hun kansen nog in eigen hand. Zij zijn de volgende tegenstanders van Hoogland en dus in staat op eigen kracht de titel te veroveren, dan wel beslag te leggen op een (al dan net gedeelde) eerste plaats. Leusden en De Zeven Pionnen zijn afhankelijk van de medewerking van anderen.
Leusden en Schaakstad hebben het makkelijkste programma. Schaakstad moet behalve tegen Hoogland ook nog tegen Combinatie1 uit Harderwijk, terwijl Leusden behalve tegen De Zeven Pionnen ook nog tegen het onderaan staande Zutphen2 moet aantreden.
Onze eigen kansen? Die zijn eerlijk gezegd niet heel groot. We hebben nog twee moeilijke tegenstanders: ZZS!1 en in de laatste ronde Leusden. Winnen we beide wedstrijden dan zijn we Leusden en ZZS!1 op de ranglijst gepasseerd. Dan resten nog Schaakstad en Hoogland. Schaakstad moet tenminste één punt verspelen tegen Hoogland (ervan uitgaande dat Schaakstad de laatste wedstrijd tegen Combinatie wel wint). Hoogland zou in ieder geval één en het liefst twee punten moeten verspelen tegen ZZS!1 Dat zijn meer voorwaarden dan voor de andere ploegen.
Het lijkt allemaal enigszins op kansberekening, maar dat is het natuurlijk niet. Het is en blijft sport en dan is er van alles mogelijk, ook grote verrassingen. Ik heb niet beredeneerd of het theoretisch tot de mogelijkheden behoort, maar misschien eindigen straks wel vijf ploegen op een eerste plaats. Dan zijn wij de morele winnaar…..


Fraaie zege Zeven Pionnen2 op Voorst2

De Zeven Pionnen2 – Voorster Schaakclub2  5 – 3

Het tweede team van De Zeven Pionnen heeft een goede en hard bevochten 5 – 3 overwinning geboekt op het lang niet malse Voorst2. De punten kwamen op naam van Harry Logtenberg, Berry van der Wee, Herbert Tessemaker, Rogier den Uyl en Herman Schutte. Zeko Ugljanin, Jan Flierman en Jan van Garderen moesten zich gewonnen geven.

De eerste helft van de avond zag er voor ons niet rooskleurig uit. Zowel Jan van Garderen als Jan Flierman kwamen met een ‘onschuldige’ achterstand van een pion uit de openingsfase. Op zich niet desastreus, maar ten gevolge van beter spel van de tegenstanders moesten beiden dat al snel met een nederlaag bekopen.
Ook voor Zeko Ugljanin gold hetzelfde lot. Hij raakte een loper kwijt en die achterstand bleek te veel om dat nog goed te kunnen maken. Bij Herman Schutte was de achterstand na het middenspel inmiddels opgelopen tot een loper en drie pionnen. In het hoofd van zijn tegenstander begon de overwinning reeds te gloren, maar daar dacht Herman anders over. In no time wist hij met heel sterk spel de achterstand om te zetten in zijn voordeel. Ze hadden nu allebei drie pionnen, maar hij had ook nog een loper. Toen een pion van hem vervolgens promoveerde was het punt snel gescoord. Zo was de tussenstand na vier gespeelde partijen 1-3 en het zicht op een overwinning nog ver weg.

Maar in de tweede helft van de avond lieten onze toppers zien dat er met hun niet viel te spotten. In een voor het oog gelijke stelling wist Herbert Tessemaker zijn tegenstander fraai te verrassen en toen die ook nog een toren moest inleveren was overgave voor hem de oplossing.
Ook de beide invallers, Berry van der Wee en Rogier den Uyl, speelden een sterke partij. Het behaalde voordeel in het middenspel wisten ze tot het einde goed uit te buiten. De gedwongen overgave van hun tegenstander was dan ook een logisch gevolg.

Met een tussenstand van 4-3 had Harry Logtenberg, als laatste speler nu het lot in handen. In een gelijk opgaande strijd maakte hij een kleine misstap in een afruil, maar wist dat goed te herstellen. Vervolgens werkte hij minutieus aan het plan om in het eindspel de stukken van zijn opponent vast te zetten en zo te kunnen promoveren. De winst werd afgedwongen volgens plan.

Zo bereikten we een mooie zege van 5-3 en staan nu op de derde plaats met 6 punten. Daarbij moet worden opgemerkt dat we de laatste ronde een bye hebben. De volgende en laatste ontmoeting is tegen Schaakstad Apeldoorn 5j op woensdag 11 maart.

Belangstellenden langs de zijlijn genoeg bij de strijd tussen De Zeven Pionnen2 en Voorster SC2. (foto's Andries Elskamp)

Belangstellenden langs de zijlijn genoeg bij de strijd tussen De Zeven Pionnen2 en Voorster SC2. (foto’s Andries Elskamp)

 

Harry Logtenberg (links) wint als laatste een spannende partij tegen G. van Heuvelen.

Harry Logtenberg (links) wint als laatste een spannende partij tegen G. van Heuvelen.

2020zevenpionnenvoorst

 

 


Voor eventjes zijn we koploper

De Zeven Pionnen1 – Zutphen2  6,5 – 1,5

Even maar, heel even zijn we koploper in de eerste klasse C. Dat heeft te maken met de forse 6,5 – 1,5 overwinning op Zutphen2, maar eveneens omdat we als eerste de uitslag hebben doorgegeven. Die is al verwerkt, terwijl de overige matches of nog gespeeld of doorgegeven moeten worden. Die eerste plaats houden we natuurlijk niet. Maar het staat leuk en … we mogen er nu toch vanuit gaan dat we het eerste klasserschap hebben veilig gesteld. Het is maar net in welk perspectief je de wereld beziet. Nou, als dat geen filosofische ontboezeming is…

Geen problemen dus in de wedstrijd tegen het onderaan staande Zutphen2. De schakers uit Zutphen hebben alles nog verloren en met grote cijfers ook.  Makkie dus ook? Nou nee. De acht spelers uit Zutphen vochten er wel voor, maar konden het uiteindelijk niet bolwerken tegen de betere schakers uit Epe en Heerde. De uitslag had zelfs nog wat hoger kunnen uitvallen. Dries Elskamp en Hans de Goede lieten goede stellingen in remise verzanden. Ook Bartelo Oegema liet een puntendeling aantekenen, maar moest daar wel tot in tijdnood voor vechten. Tot het bitter-zoete einde.
De volle punten kwamen op naam van Luuk de Ruijter, Sander Wissink, Henk Abels, Rein Schuring en Dirk van der Maarel. De laatste bracht zijn tweede zege dit seizoen op het scorebord en was daar best heel blij mee.
Het eerste team van De Zeven Pionnen is met deze overwinning op 6 punten uit 5 wedstrijden gekomen. Er zijn nog twee wedstrijden te spelen: tegen het sterke Zwolse ZZS!1 en tegen het eveneens sterke team van Leusden1 in de laatste gezamenlijke ronde op vrijdag 3 april in Putten. De strijd om de koppositie en het kampioenschap is uitermate spannend. Het volgende treffen voor de Epenaren is een uitwedstrijd tegen Zwolle-Zuid!1 op donderdag 12 maart.


Eerste team bereikt middenmoot

Schaakstad Apeldoorn1 – De Zeven Pionnen1  3 – 5

Na een goede 5-3 zege in Apeldoorn hebben de Eper schakers de middenmoot bereikt. Het betekende tevens de eerste nederlaag van Schaakstad1. Daar viel ook weinig aan af te dingen. De Epenaren toonden zich ditmaal ietwat beter en slagvaardiger. Omdat ook medekoploper Hoogland2 heeft verloren, is de strijd om het kampioenschap in de eerste klasse C weer helemaal open. Met 4 punten uit 4 wedstrijden heeft het Eper team de middenmoot bereikt. Of er nog meer inzit? Wie weet, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat weinigen in Epe nog geloven in een kampioenschap. Daarvoor zijn in de eerste twee ronden teveel punten afgegeven.

De winst in Apeldoorn smaakte voor de Eper schakers heel lekker en aangenaam. Niet dat er sprake was van onderlinge spanning of kinnesinne, maar de twee punten waren wel erg welkom in Epe. Op alle borden werd stevig gevochten en veelal tot het bittere einde. Hans de Goede gaf ditmaal het goede voorbeeld met een snelle overwinning. Winst boekten ook Sander Wissink, Henk Abels en Bartelo Oegema. De remises van Luuk de Ruijter en Rein Schuring waren voldoende voor 5 punten. Aan Eper zijde moesten alleen Dirk van der Maarel en Andries Elskamp zich gewonnen geven.

 

Het volgende verslaaaaaaaag is van Bert Baas uit Apeldoorn, de tegenstander van Bartelo Oegema. Tja, zo kunnen artikelen er eveneens uitzien. Via Euwe komen we onder meer bij cyclopen, magnetische winden naar de wedstrijd tegen De Zeven Pionnen. Het is een aardig verhaal, naar als verslag van een wedstrijd wel een heel klein beetje uitgebreid.

Onze eerste ontmoeting in het nieuwe jaar was thuis tegen De Zeven Pionnen uit Epe op acht januari in ronde vier van SOS-klasse 1C. “Zeven?” is dan een bekende vraag, gevolgd door “het zijn er toch acht?” Dat klopt, maar in dit geval is het getal een eerbetoon aan de zeven personen die de schaakclub in 1933 hebben opgericht. Zij waren toen al geïnspireerd door de successen van Euwe nog voor hij wereldkampioen werd. Dit lukte in december 1935 door Aljechin te verslaan in een tweekamp met grote propagandistische waarde, die met elke partij toenam. Zonder twijfel ook omdat in verschillende plaatsen in ons land gespeeld werd: Amsterdam veertien keer, Den Haag viermaal, Delft tweemaal en voorts in Rotterdam, Utrecht, Gouda, Groningen, Baarn, Den Bosch, Eindhoven, Zeist en Ermelo. Plus De Parel van Zandvoort, algemeen beoordeeld als de mooiste partij van de tweekamp, nog steeds.

Uitdager Euwe begon als underdog zodat de steeds groter wordende kans op een positief resultaat veel enthousiasme los maakte. Twee jaar later heroverde Aljechin de titel in de revanchematch, die opnieuw verspreid over ons land gespeeld werd: in Den Haag zevenmaal, Rotterdam en Amsterdam elk zesmaal en verder in Delft, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Leiden en Zwolle. Internet bestond nog niet, dus geen liveborden, ook geen smartphones noch computers (jazeker, die tijd heeft echt bestaan!) en daarom een geweldig idee om op die geografische manier het topschaak naar de mensen toe te brengen. In deze periode zijn veel schaakclubs opgericht zoals in Epe, maar ook in Beekbergen (VDS is 83 geworden) en het Apeldoornse OG, dat in 1977 werd omgedoopt tot SVA en in 2003 is samengesmolten met ASG (van 1908) tot Schaakstad Apeldoorn.

Behalve aan pionnen denk ik bij het getal 8 meteen aan spinnen en ogen omdat ik als klein jongetje heb gelezen dat de meeste spinnen acht ogen hebben. Dat heeft ogenschijnlijk een onuitwisbare indruk gemaakt, acht ogen, hoe kom je erbij? Maar het kan nog gekker want veel insecten beschikken over facetogen en met een beetje overdrijving kun je stellen, dat bijvoorbeeld een libel tienduizenden ogen heeft. Dat zijn dan de deeloogjes waaruit een facetoog bestaat. De reus Argus is wat dat betreft met zijn honderd argusogen een onooglijke dwerg vergeleken met zo’n sierlijke libel. Kwallen zijn het andere uiterste, zij hebben helemaal geen ogen. En een cycloop (alweer een reus, het is ook altijd wat bijzonders met dat volk, normale reuzen schijnen niet te bestaan) moet het met eentje doen net als een klein soort algemeen voorkomend kreeftje, dat met recht eenoogkreeft wordt genoemd.

Het ene ‘alziende oog’ wordt nog steeds gezien als het symbool voor geheime genootschappen zoals de Illuminati. Een ander (oud) bijgeloof betreft het ‘boze oog’ dat weinig goeds belooft. En het Oog van Sauron is een enorm groot oog, dat overal doorheen kan kijken en speelt een belangrijke rol in de verhalen- en filmcyclus van The Lord of the Rings. Er is zelfs een ver sterrenstelsel naar vernoemd, wie weet worden we wantrouwend in het oog gehouden door wie of wat dan ook…

Daarna komt de grote massa met twee ogen: vogels, vissen, mensen, dieren. Zoals de mol, een grappig dier trouwens (eigenaren van een strak gazon denken daar wel eens anders over), het verplaatst zich achteruit net zo snel als vooruit. De achterkant zal ongeveer evenveel zien als de voorkant want zijn ogen kunnen alleen het verschil tussen licht en donker waarnemen. Ondergronds heeft het weinig zin om scherp te kunnen zien. Bovengronds is echter andere koek en als je bovendien vanuit de hoogte je voedsel moet zien te vinden, kom je al gauw uit bij vogels met vooral de slechtvalk als kampioen. Dat is ook nog eens de snelste vogel ter wereld met een gemeten record van 389 km/uur. Toegegeven, in duikvlucht weliswaar, maar Max Verstappen kan er alleen maar van dromen in zijn raceautootje. De kameleon kent behalve van kleur verschieten nog een opzienbarende eigenschap: beide ogen kunnen onafhankelijk van elkaar bewegen, wat een merkwaardig gezicht is. En de veel voorkomende tuinslak heeft zijn ogen op steeltjes en kan ze intrekken, wat een groot voordeel is bij het terugtrekken in het huisje.

Dan drie ogen, bestaat dat ook? In zekere zin ja, maar met dat derde oog (of kruinoog) wordt niet gekeken op de manier zoals wij dat voor ogen hebben. Het orgaan is wel lichtgevoelig en komt voor bij amfibieën, vissen, vogels en reptielen en heeft zich bij de hogere gewervelde dieren (zoals de mens) ontwikkeld tot de pijnappelklier of epifyse. De klier speelt een belangrijke rol via de aanmaak van melatonine bij ons dag- en nachtritme. De epifyse is bij kinderen goed ontwikkeld, maar krimpt na de puberteit en is bij oudere mensen vaak verkalkt en niet meer functioneel. Een terrarium met slangen en hagedissen wordt verlicht en verwarmd door apparatuur op gelijkstroom. De dieren zouden compleet gestoord raken wanneer dat uiterst gevoelige kruinoog wisselstroom registreert of, beter gezegd, het daarbij behorende steeds fluctuerende magnetische veld. Bij de mens zorgt het restant van dat reptielenbrein voor een gevoel van onbehagen of alertheid of ‘er is iets aan de hand’ zonder meteen te kunnen zeggen waardoor dat gevoel ontstaat. We noemen het wel eens een speciale antenne of het zesde zintuig of paranormaal begaafd; die niet direct te verklaren onrust. Je ziet het bij veel dieren terug, onrustig gedrag als voorbode op een catastrofe waarvan wij mensen pas uren later de gevolgen kunnen waarnemen.

De stippen op een dobbelsteen worden ook ogen genoemd en dat zijn er eenentwintig. Met als bijzonderheid dat twee tegenoverliggende zijden altijd samen zeven ogen hebben. En dat is weer een goede aanleiding om terug te keren naar De Zeven Pionnen. Mijn eerste keer tegen een team van die vereniging was bijna vijftig jaar geleden, in het Micro-toernooi. Het huidige team heeft de top basisrating (1830) in onze klasse, vooral door de individuele nummers een (2195) en twee (2041). En vandaag gooiden zij daarmee de hoogste ogen met de eerste keer in de sterkste opstelling. Het verklaart onze 3-5 nederlaag voor een deel plus hun beide uitglijers toen niet iedereen beschikbaar was. Bekend is dat hoge ratings niet alles zeggen, wel dat daardoor in het algemeen sprake is van een grotere hardheid. Na het likken van onze wonden blijken we nog steeds op matchpunten gedeeld op kop te staan, maar blijven achter wat bordpunten betreft. En dus kunnen we ons opmaken voor drie spannende ronden met nog de onderlinge confrontaties van de drie koplopers terwijl Leusden (tegen alle drie al gespeeld) met een punt minder op het vinkentouw zit.

Geen chronologisch scoreverloop dit keer, van alleen de eerste en laatste uitslag qua tijdstip ben ik zeker. Frans beet het spits af met een kansloze nul. Hij sloeg in met Pxf7 en had winstkansen na het terugnemen met de koning, dacht hij. De eenvoudige weerlegging was volledig aan zijn aandacht ontsnapt zodat die vermeende winstkansen op slag voor hem in spoken veranderden. André was als laatste bezig om bij 3-4 te proberen ijzer met handen te breken. Dat is bijna onmogelijk met een stuk tegen een pion achter hoewel de bekende lopers van ongelijke kleur nog een sprankje hoop op remise leken te geven, maar dat bleek een optische illusie.

Frie speelde tegen Luuk de Ruijter (met ruim 300 ratingpunten meer) en dus is het gelijke spel een prima resultaat dat tamelijk probleemloos tot stand kwam, leek mij. Vlak na onze beider partijen kwam ik Nico in het looppad tegen, binnensmonds allerlei verwensingen mompelend die gelukkig niet goed te verstaan waren. Wel te verstaan was het woord ‘blunder’ en hij bleek zomaar een vol stuk te hebben weggegeven. Met mijn verse nederlaag kon ik weinig troost bieden. In het middenspel kwam ik voor de keuze tussen paard of loper uit een dreigend front weg te spelen. Na ruim beraad kwam de loper uit de bus en wat doe ik? Speel toch dat paard, onbegrijpelijk. Daardoor ontstond druk, die steeds groter werd en dat veroorzaakte niet alleen haarscheurtjes in de stelling, maar ook in het denkproces. Gevoegd bij spelen in het vierde uur was de optelsom het verliezen van een stuk. Daarmee wens ik geen afbreuk te doen aan het spel van mijn tegenstander, dat was heel goed. Mijn externe nederlagen van de laatste jaren kenmerken zich door genoemde factoren: (iets) mindere stelling plus vertroebeld denken in het laatste speeluur. Facts of life die onder ogen gezien dienen te worden.

Véronique kwam een pion achter bij een mindere stelling. Met secuur spel wist zij een eindspel te bereiken met ieder een toren en drie pionnen plus het idee dat de ander toch beter stond. Het voorstel tot vrede werd aangenomen zodat er slechts een blauw remiseoog resteerde. Als de verliezers die kunst nu ook nog eens zouden beheersen, ja dan, als…
Om niet in mineur af te sluiten hebben we gelukkig Steven en Marco met hun winstpartijen. Marco wist de vijandelijke koningsstelling uit zijn voegen te lichten, won tussen de bedrijven door een pion en kon met kleine, subtiele zetjes het beoogde doel van winst bereiken. Steven speelde tegen Dries Elskamp (vorig seizoen in de Apeldoornse wintercompetitie) en verkreeg positioneel voordeel dankzij een ongelukkig geplaatste toren. Behoedzaam afruilen maakte dat voordeel alleen maar groter waardoor het punt de logische uitkomst was.

Na het optrekken van de kruitdamp met het bijbehorende geroezemoes bleek in de middelste rij de partij aan het laatste bord van het vierde team nog bezig te zijn. Zonder zich ook maar iets aan te trekken van welk lawaai dan ook, bracht Frits Mooibroek het winnende punt binnen, even onverstoorbaar als altijd. En na deze hernieuwde opwinding was de koek nog niet op want in een hoekje van de laatste rij viel het oog op Theo Meulmeester en Ed van der Meulen, die bezig waren hun ‘interne’ partij tot op het bot af te kluiven. Het was zo’n avond waarop we weer eens ogen tekortkwamen.

  Schaakstad Apeldoorn 1     – De Zeven Pionnen 1        3-5
1. Frie van Belle        1874 – Luuk de Ruijter     2195   ½-½
2. Nico Olivier          1786 – Sander Wissink      2041   0-1
3. André Huis in 't Veld  1767 – Henk Abels          1820   0-1
4. Steven Braun          1722 – Dries Elskamp       1809   1-0
5. Bert Baas             1735 – Bartelo Oegema      1723   0-1
6. Frans van Dijk        1718 – Hans de Goede       1663   0-1
7. Véronique Hijl        1692 – Rein Schuring       1694  ½-½
8. Marco Beerdsen        1608 – Dirk van de Maarel  1596   1-0
  Gemiddelde rating:    1738   Gemiddelde rating:  1830

 


Tweede team verliest in Twello

Twello SC2   –   De Zeven Pionnen 2          4,5 – 3,5

Aan de ambiance van restaurant “De Taverne” kan het niet hebben gelegen. Het is een gezellige plek met rust en ruimte. Toch waren de prestaties van de Epenaren minder dan in de vorige ronde en moesten we met een kleine nederlaag huiswaarts keren. We hebben stuivertje gewisseld met Twello 2 en zij staan nu een plaats boven ons.

Het komt zelden voor dat zo vroeg in de avond, al na één uur, 3 partijen zijn beëindigd. In de tussenfase ging het nog gelijk op, maar Bert Plooy zag iets over het hoofd en moest het eerste verliespunt incasseren. Op de borden van beide Jannen, van Garderen en Flierman, ontstond na de opening een dichtgetimmerde stelling met weinig zicht op nog iets goeds. Twee remises waren het gevolg. Invaller Berry Kasteel verspeelde een aangevallen loper op een open lijn. Verplaatsen zou hem zijn dame kosten. Dat was de inleiding tot zijn ondergang. Herman Schutte speelde een sterke partij en wist de koningsvleugel van zijn tegenstander zo onder druk te zetten dat die geen andere uitweg meer zag dan op te geven. Het eerste volle punt was binnengehaald met een 3-2 tussenstand.

Aan de drie eerste borden werd vervolgens nog hard gestreden. De partij van Zeko Ugljanin kende tot in de eindfase een gelijke afruil van stukken. In de ontstane ruimte wist Zeko echter beter met de stukken te manoeuvreren en tevens de druk verder op te voeren. Het resulteerde in een mooie aanval die tot een matstelling zou leiden. Zijn opponent kon dat alleen voorkomen door een toren te offeren. De winst was voor Zeko nu een kwestie van afdwingen. Harry Logtenberg speelde een goede partij en kwam via een open lijn dominant op de achtste rij te staan. Daarmee creëerde hij zich de mogelijkheid om daar winst uit te halen en dat lukte hem ook. Hij zag daarbij echter een eeuwig schaak van zijn tegenstander over het hoofd en moest genoegen nemen met remise.

Met een gelijk aantal punten waren nu alle ogen gericht op de laatste en beslissende partij van Peter Overbeek. In het begin had hij echter een pion op de koningsvleugel verloren. Dat heeft hem de gehele partij opgebroken. Ondanks zijn uiterste inspanning kon hij niet voorkomen dat de druk op zijn koningsvleugel steeds groter werd en hem tenslotte onvermijdelijk tot overgave dwong.

Wij hebben nu 4 punten uit 4 wedstrijden en vormen de middenmoot. Met nog twee wedstrijden te gaan is de volgende ontmoeting een thuiswedstrijd tegen Voorster SC2.

 


Overtuigende winst voor tweede team

De Zeven Pionnen 2  –  VSG 3        6,5 – 1,5

Goed voorbeeld doet goed volgen. Het gezegde is zeker van toepassing voor het 2e team. Met eenzelfde uitslag als het 1e team een week geleden thuis, behaalde het 2e team een fraaie zege op VSG3 uit Ermelo. Op de ranglijst zijn we hen nu voorbij gestreefd en hebben een mooie 2e plaats bereikt met 4 punten uit 3 wedstrijden.

Beide teams verschilden maar weinig op de ratingslijst, maar achter de borden bleken de Epenaren toch een aanzienlijk sterker. Met name de eerste vier borden toonden hun overwicht in het spel. Herbert Tessemaker zette de toon en overmeesterde zijn tegenstander binnen het uur. Daarna was het de beurt aan Peter Overbeek, die behoedzaam voordeel wist op te bouwen en vervolgens snel het volle punt binnenhaalde. Bert Plooy stond in het middenspel met paard, loper en enkele pionnen voor, maar zijn tegenstander bleef er nog lang in geloven en stelde zo zijn verlies lang uit. Zeko had een spannende partij aan het eerste bord. In het eindspel stond hij een pion voor, maar zijn tegenstander maakte het daarna voor hem erg gemakkelijk  door een misser te maken. De partij van Herman Schutte ging gelijk op tot het einde en resulteerde vervolgens in een remise. Daarmee was de winst bezegeld en konden de overige drie borden vrijuit spelen.

Met lichte koorts achter het bord had invaller Riko Douma het zwaar, maar wist toch uiteindelijk een fraaie zege te behalen. Jan van Garderen dacht na afruil van de laatste stukken wel op een remise uit te komen. Met een bord alleen vol pionnen, dacht zijn opponent daar toch anders over en wist de volle winst binnen te halen. De koningsvleugel van hekkensluiter Jan Flierman stond het grootste gedeelte van de avond onder grote druk, totdat hij een kans kreeg om stukken af te ruilen. Met de verkregen ruimte zette hij de tegenstander zoveel onder druk dat die geen uitweg meer zag en de partij opgaf.